To gorsaf £22m Casnewydd yn 'gollwng dŵr'

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf CasnewyddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Ailwampiwyd gorsaf Casnewydd cyn i gystadleuaeth golff Cwpan Ryder ddod i'r ddinas yn 2010

Mae to modern gorsaf rheilffordd yn cael ei drwsio oherwydd ei bod yn gollwng dŵr llai na dwy flynedd wedi gwario £22m ar ei ailwampio.

Agorwyd gorsaf newydd Casnewydd ym mis Medi 2010 cyn i gystadleuaeth golff Cwpan Ryder ddod i Westy'r Celtic Manor.

Ond y mis hwn adroddodd teithwyr eu bod yn gorfod osgoi pyllau yn yr orsaf.

Dywedodd Network Rail bod "materion rhyngwyneb" gyda deunydd adeiladu'r to, sef yr un deunydd a ddefnyddiwyd ym Mhrosiect Eden yng Nghernyw, yn cael sylw.

Mae'r to wedi ei adeiladu o 31 clustog yn llawn aer sydd wedi eu gwneud o'r polymer tetrafflworoethylen.

'Embaras'

Dywedodd y cynghorydd Matthew Evans, oedd yn arweinydd cyngor Casnewydd pan ddadorchuddiwyd yr orsaf wedi ei ailwampio, bod y gollyngiadau dŵr yn "embaras".

Meddai Mr Evans: "Mae hi'n rhywbeth arferol i chi brofi problemau gydag adeilad newydd ond pan rydych chi dal i ddod ar draws problemau dair blynedd yn ddiweddarach nid yw'n eich llenwi â hyder.

"Nid oed gen i unrhyw beth yn erbyn y cynllun - mi wnes i ei alw'n ysbrydoledig ar y pryd - ond mae angen iddo fod yn ymarferol.

"Bu problemau gyda'r to am gryn amser nawr. Mae'n embaras."

Pan ddadorchuddiwyd yr orsaf dywedodd Network Rail ei bod yn adeilad nodedig, "sy'n gost-effeithiol i'w adeiladu a'i gynnal, yn ecogyfeillgar ac yn addas ar gyfer yr 21ain Ganrif a thu hwnt".

'Cytuno ar gynllun'

Dywedodd llefarydd ar ran Network Rail: "Mae gennym waith i'w orffen cyn ein bod yn hollol hapus na fydd y to yn gollwng dŵr eto.

"Buddsoddwyd £20m yn yr orsaf pan gafodd ei ailwampio yn 2009.

"Ers i'r orsaf ail-agor yn 2010 rydym wedi dod yn ymwybodol o faterion rhyngwyneb rhwng rhai o'r deunyddiau a ddefnyddiwyd i'w adeiladu.

"Rydym wedi cytuno ar gynllun adfer gyda'n contractwr ac rydym yn falch iawn bod y gwaith wedi'i gwblhau erbyn hyn."

Dywedodd llefarydd ar ran contractwyr Galliford Try: "Rydym wedi trwsio'r gollyngiadau dŵr yn y to ac eithrio dau fydd yn golygu cael meddiant ar y llinell.

"Byddwn yn delio â'r rhain ar y cyfle cyntaf."

Dywedodd Trenau Arriva Cymru bod y sefyllfa'n fater i Network Rail a'i gontractwyr.

Ychwanegodd llefarydd: "Rydym yn awyddus i ddatrys unrhyw broblemau cyn gynted ag y bo modd er lles ein teithwyr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol