Y noson pan oedd golygfa erchyll

  • Cyhoeddwyd
Melanie Smith
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Melanie Smith wedi gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei herbyn

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug cafwyd menyw'n euog o lofruddio pum aelod o'r un teulu drwy gynnau tân yn fwriadol yn eu cartref ym mis Hydref 2012.

Roedd Melanie Smith, 43 oed, wedi gwadu'r cyhuddiadau.

Pan fydd yn cael ei dedfrydu fe fydd yn wynebu carchar am oes.

Brwydro'r fflamau

Pan gafodd y gwasanaethau brys eu galw i dân ym Maes-y-groes ym Mhrestatyn ar Hydref 19 y llynedd roedd yr olygfa yno yn un erchyll.

Er i griwiau o ddiffoddwyr frwydro am hir i achub y bobl oedd yn y fflat, bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, a'i nai a nith Bailey a Skye Allen, oedd yn bedair a dwy oed, yn y fan a'r lle.

Ddau ddiwrnod wedi hynny bu farw mab Ms Shiers, Charlie Timbrell oedd yn 15 mis oed, yn Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Dair wythnos wedyn bu farw partner Ms Shiers, Liam Timbrell oedd yn 23 oed, o ganlyniad i'r digwyddiad.

Cafodd Melanie Smith, menyw 43 oed oedd yn byw yn y fflat islaw'r teulu, ei harestio yn fuan a'i chyhuddo o bum achos o lofruddiaeth.

Gwrthdaro

Dywedodd perchennog yr adeilad lle'r oedd Ms Smith a Ms Shiers yn byw, Jay Liptrot, fod gwrthdaro wedi bod rhwng y ddwy ers tro.

Roedd Mr Liptrot hefyd yn un o'r diffoddwyr yn yr injan dân gyntaf i gyrraedd y tŷ ym mis Hydref.

Dywedodd wrth y llys nad oedd Ms Shiers na'r tri phlentyn wedi dianc o'u hystafelloedd gwely.

"Roedd popeth ar dân, roedd cymaint o fwg yno ac roedd y nenfwd wedi dechrau disgyn," meddai.

Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw pum aelod o'r teulu o ganlyniad i'r tân

Clywodd y llys nad oedd modd i'r teulu ddianc o'r tân drwy'r ffenest ar y llawr cyntaf heb dorri'r gwydr.

Roedd teledu yn y fflat wedi toddi, gan awgrymu bod y tymheredd yn y fflat wedi cyrraedd rhwng 170 a 200 gradd Celsius.

Ychwanegodd Mr Liptrot ei fod wedi rhoi rhybudd i Ms Smith adael y fflat fis cyn y tân.

Ychwanegodd ei bod hi wedi ei ffonio ar Fedi 1, 2012 gan ei ofyn i fynd i'r tŷ oherwydd "ffrae fawr".

"Dywedodd Mel ei bod am imi fynd yno i ddatrys yr anghydfod," meddai Mr Liptrot.

"Roedd hi'n sefyll ar lwybr o flaen y tŷ pan gyrhaeddais i ac roedd hi'n feddw.

"Roedd hi'n gweiddi ac yn dweud pethau sarhaus wrth Lee-Anna a menyw arall oedd yn sefyll wrth ei hochr.

"Doeddwn i ddim yn deall beth oedd asgwrn y gynnen am ei bod hi mor sarhaus. Roedd Lee-Anna yn dawel."