Hunlle' tad gollodd ddau o blant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun, Bu farw pump o bobl yn y tân ym Mhrestatyn

Mae tad dau o blant fu farw mewn tân gafodd ei gynnau gan gymydog wedi bod yn siarad am y tro diwethaf iddo eu gweld.

Roedd mab a merch Steve Allen, Bailey, pedair oed, a Skye oedd yn ddwy oed, wedi bod yn aros gyda'u modryb Lee-Anna Shiers yn ei chartref ym Mhrestatyn ym mis Hydref y llynedd.

Lladdwyd Ms Shiers, 20 oed, ei phartner Liam Timbrell, 23, a'u mab 15 mis oed Charlie.

Yn Llys y Goron Yr wyddgrug cafwyd Melanie Smith yn euog o bum cyhuddiad o lofruddiaeth.

Dywedodd Mr Allen fod Bailey a Skye yn aros gyda'u modryb a'u bod wedi cynhyrfu wrth weld Liam Timbrell, partner eu modryb, yn ffenest y fflat wrth iddo eu gollwng yno.

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Steve Allen fod Bailey a Skye yn gwenu wrth iddyn nhw'u gollwng yng nghartref eu modryb

"Roedd y plant yn gwenu ac yn chwifio'u dwylo ato," meddai.

"Roedd rhaid i mi eu galw yn ôl i gael sws wrth iddyn nhw redeg i mewn i'r fflat a dyna'r tro diwetha' i mi weld fy mhlant."

Oriau yn ddiweddarach cafodd Mr Allen alwad ffôn gan ei dad am y tân a brysiodd yn ôl yno.

"Fe es i mor gyflym ag yr oeddwn i'n medru. Wrth i mi gyrraedd roedd criwiau tân ymhob man a phobl yn rhedeg o gwmpas - roedd yn erchyll.

"Roedd Liam ar y llawr yn amlwg wedi ei losgi'n ddrwg."

Wrth iddo fynd at Mr Timbrell, roedd pobl yn gweiddi arno i beidio â chyffwrdd ag ef gan ei fod wedi ei losgi'n ddrwg.

"Dyna pryd y sylweddolais pa mor ddifrifol oedd pethau," meddai Mr Allen.

"Rhedais i lawr y stryd yn gweiddi fod fy mhlant yn y fflat."

Arhosodd tu allan i'r fflat wrth i'r criwiau brys geisio achub Lee-Anna a'u plant.

"Roedd fel tagwyddoldeb. Doedden nhw heb ddod allan ac, wrth i amser fynd yn ei flaen, roedden ni'n gwybod na fydden nhw'n dod allan yn fyw."

Wth i ddiffoddwyr gario Bailey a Skye allan o'r fflat, cafodd Mr Allen ei ddal yn ôl gan bobl wrth i barafeddygon geisio'u hadfywio.

"Doedd dim y gallwn i 'wneud," meddai.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cafwyd Melanie Smith yn euog o bum cyhuddiad o lofruddiaeth

Er gwaethaf ymdrechion staff meddygol doedd dim modd achub ei blant.

Bu farw Lee-Anna Shiers yn y fan a'r lle a bu farw Charlie yn Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl ddeuddydd yn ddiweddarach.

Bu farw Liam Timbrell dair wythnos wedi hynny.

Dywedodd Mr Allen bod colli dau o'u blant wedi cael effaith ddinistriol ar y teulu, ac ni fydd ef na'i bartner Jonty fyth yn dod dros y profiad.