Gosod microsglodion mewn cŵn yng Nghymru erbyn 2015

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cododd y nifer o bobl gafodd eu cnoi neu daro gan gi o 239 ym 1999 i 361 yn 2011

Fe fydd hi'n orfodol i osod microslgodion ym mhob ci yng Nghymru o Fawrth 1 2015 ymlaen.

Wrth gyhoeddi'r cynlluniau dywedodd y gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, fod y mwyafrif llethol o bobl fu'n rhan o ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd o blaid y cam.

Ychwanegodd ei fod yn ffordd effeithiol o olrhain ci i'w berchennog.

Mae'r penderfyniad wedi ei groesawu gan Blaid Cymru.

'Cymryd cyfrifoldeb'

"Mae'n gynyddol bwysig fod genyn ni fodd o olrhain cŵn i'w perchnogion," meddai Mr Davies.

"Mae gan berchnogion cŵn ddyletswydd gofal dan y Ddeddf Lles Anifeiliaid ond gall fod yn anodd sicrhau fod hyn yn digwydd heb ffordd ddibynadwy o adnabyddiaeth.

"Wrth osod microsglodyn ym mhob ci yng Nghymru gallwn ni ffurfioli'r perthynas rhwng perchennog a'i gi gan sicrhau lefel uwch o atebolrwydd.

"Roedd y mwyafrif llethol o bobl fu'n rhan o ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd o blaid y cam felly rwyf wedi penderfynu bwrw ymlaen i greu rheoliadau fydd yn ei wneud yn orfodol i osod microslgodion ym mhob ci yng Nghymru erbyn Mawrth 1 2015."

Mae camau newydd er mwyn lleihau nifer y cŵn sydd yn ymosod ar bobl yng Nghymru wedi eu cyhoeddi.

Cododd y nifer o bobl gafodd eu cnoi neu daro gan gi o 239 ym 1999 i 361 yn 2011.

Dywedodd llefarydd amgylchedd Plaid Cymru, Llyr Huws Gruffydd ei fod yn croesawu cyhoeddiad y Gweinidog.

"Bydd gosod microsglodion mewn cŵn yn creu cyswllt cryf rhwng ci a'i berchenog fydd yn mynd rhan o'r ffordd i daclo'r broblem o gŵn ar grwydr a hybu perchnogion i gymryd cyfrifoldeb am ymddygiad eu cŵn."

Mae tua 450,000 o gŵn yng Nghymru ond mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod tystiolaeth derbyniadau ysbytai yn awgrymu bod mwy o gŵn allan o reolaeth.

Yr amcangyfrif yw bod microsglodyn eisoes wedi ei osod mewn 58% o'r cŵn hyn sy'n golygu y byddai angen gosod microsglodyn mewn 190,000 o gŵn erbyn Mawrth 2015.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol