Ymgyrch Pallial: Rhyddhau dyn ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymgyrch yn ymchwilio i i achosion o gam-drin plant mewn cartrefi gofal fel Bryn Estyn, Wrecsam

Mae dyn wedi ei ryddhau ar fechnïaeth ar ôl cael ei holi gan heddlu sy'n ymchwilio i honiadau o gam-drin plant yn y gogledd yn yr 1970au a'r 1980au.

Fe gafodd ei arestio yn Ipswich, Suffolk, ar amheuaeth o ymosod yn rhywiol ar nifer o bobl.

Fe yw'r un cyntaf i gael ei arestio fel rhan o Ymchwiliad Pallial ddechreuodd ychydig o fisoedd yn ôl.

Mae'r ymgyrch yn cael ei harwain gan y Ditectif Uwcharolygydd Ian Mulcahey o Heddlu Glannau Mersi gyda chefnogaeth swyddogion a staff yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol, y Ganolfan Gam-fanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein a heddluoedd ar draws y wlad.

Adroddiad

Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Troseddau, Keith Bristow, sy'n bennaf gyfrifol am yr ymgyrch.

Bydd adroddiad am gasgliadau'r ymchwiliad hyd yma yn cael ei gyflwyno i Brif Gwnstabl Gogledd Cymru, Mark Polin a'r Swyddfa Gartref ddydd Llun, Ebrill 29.

Bydd crynodeb o'r wybodaeth yn cael ei chyhoeddi'r un pryd.

Straeon perthnasol