Prydain yn osgoi trydydd dirwasgiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd rhai'n ofni y byddai trydydd cyfnod o ddirwagiad o fewn pum mlynedd.

Mae ffigyrau gafodd eu cyhoeddi fore Iau yn dangos nad yw Prydain mewn dirwasgiad.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau, roedd 'na dwf o 0.3% yn yr economi yn y tri mis diwethaf.

Mae hynny'n fwy na'r disgwyl o ystyried y tywydd gaeafol.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Mae'r ffigyrau hyn yn dangos bod economi'r Deyrnas Unedig mewn trafferthion o hyd.

"Er bod Llywodraeth Cymru'n gwneud popeth yn ei gallu i gefnogi busnesau Cymru a hybu twf ein heconomi, rydym yn cael ein llesteirio gan bolisïau macroeconomaidd Llywodraeth y Deyrnas Unedig."

Yn ofni

Cyn cyhoeddi'r ffigyrau roedd rhai'n ofni y byddai trydydd cyfnod o ddirwagiad o fewn pum mlynedd.

Dywedodd economegwyr y byddai'r manylion diweddara' yn "hwb seicolegol fach" i fusnesau a defnyddwyr.

Mae twf a chrebachu wedi bod yn yr economi ers argyfwng ariannol 2008.

Ac mae'r Gronfa Ariannol Ryngwladol wedi galw ar y Canghellor George Osborne i addasu ei raglen mesurau llym.

Straeon perthnasol