Brech goch: Profion post mortem 'amhendant'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog plant i gael eu brechu cyn yr Eisteddfod

Nid yw archwiliad post-mortem wedi darganfod ai'r frech goch oedd achos marwolaeth dyn o Abertawe ai peidio.

Fe gafodd corff Gareth Colfer-Williams, 25 oed, ei ddarganfod yn ei fflat yr wythnos diwethaf.

Yn ôl datganiad gan swyddfa crwner Abertawe ddydd Iau roedd y profion post mortem yn amhendant a bydd cwest yn cael ei agor a gohirio ddydd Mawrth nesaf fel bod mwy o brofion yn cael eu cynnal.

Yn y cyfamser mae 56 achos newydd o'r frech goch wedi eu cofnodi yn ardal Abertawe ers dydd Mawrth gan ddod â'r cyfanswm i 942.

Bellach mae 83 wedi cael triniaeth yn yr ysbyty ers dechrau'r gyfres o achosion.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod yr achosion wedi eu cofnodi'n bennaf yn Abertawe ond bod nifer uchel o achosion hefyd wedi eu cofnodi yn ardaloedd byrddau iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Powys a Hywel Dda, yn enwedig yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot a Gogledd Powys.

Bydd clinigau yn ysgolion ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot am y drydedd wythnos o ddydd Llun nesaf ymlaen ac fe fydd sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal yn yr ardaloedd hyn ddydd Sadwrn.

Dros 100,000

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi gofyn i rieni wneud yn siŵr bod eu plant wedi cael y brechiad MMR cyn mynd i Eisteddfod yr Urdd y mis nesaf.

Mae'r wŷl, sydd yn digwydd eleni yng Nghilwendeg yn Sir Benfro, yn denu dros 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn a tua 15,000 o gystadleuwyr.

Dywedodd Rhianwen Stiff o Iechyd Cyhoeddus Cymru wrth y Post Cyntaf y gallai'r clefyd ledu'n hawdd os nad oedd plant a phobl ifanc wedi eu brechu.

"Rydan ni'n gwybod fod y frech goch yn heintus iawn - mae'n lledu o berson i berson yn hawdd iawn.

'Dau bigiad'

"Rydan ni'n gwybod hefyd mai plant a phobl ifanc yw'r rhai yn y gymuned sy'n heb gael eu brechu ar hyn o bryd neu sydd ond wedi cael un brechiad pan fo dau yn angenrheidiol i atal y frech goch.

"Beth rydan ni'n awgrymu ydi fod pawb sy'n mynd i gystadlu yn yr Urdd neu'n ymweld â'r Urdd yn sicrhau gyda'u meddyg teulu cyn mynd eu bod nhw wedi cael dau bigiad o'r MMR."

Y prif reswm am y nifer uchel o achosion yw nad oes yna ddigon o unigolion rhwng 10 a 17 oed wedi eu brechu.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae clinigau arbennig wedi eu hagor ar benwythnosau yn cynnig y brechiad MMR.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi bod yn targedu ysgolion ac yn cynghori staff sydd yn gweithio yn y gwasanaeth iechyd i gael eu brechu hefyd.

Cysylltiad cyson

ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
disgrifiad o’r llunMae Eisteddfod yr Urdd yn denu dros 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn

Dywedodd Prif Weithredwr yr Urdd, Efa Gruffudd Jones, fod y mudiad mewn cysylltiad cyson gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn ystyried y ffordd orau i gynghori ymwelwyr i'r Eisteddfod.

Ar wefan Eisteddfod yr Urdd mae nodyn y corff iechyd sy'n sôn am y pwysigrwydd o frechu.

Maen nhw hefyd wedi anfon llythyron at rai rhieni gyda'r un neges ac fe fyddan nhw'n cysylltu gyda chystadleuwyr ddechrau Mai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol