Comisiynydd yn beirniadu bil

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r comisiynydd plant yn dweud bod y bil yn torri un o egwyddorion Confensiwn y cenhedloedd unedig ar hawliau plant

Mae'r Comisiynydd Plant wedi beirniadu deddfwriaeth gwasanaethau cymdeithasol Llywodraeth Cymru gan ddweud y gallai fynd yn groes i'r hyn sydd orau i blant.

Nod y bil yw gwneud bywyd yn haws i'r rhai sydd angen gofal a chymorth cymdeithasol a'u gofalwyr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod angen deddf fel hon am fod y ddeddfwriaeth bresennol ddim yn ddigon cryf i gefnogi poblogaeth sydd yn byw yn hirach.

Yn ôl y dirprwy weinidog Gwenda Thomas sydd yn gyfrifol am y portffolio yma bwriad y bil yw gweddnewid y gwasanaethau cymdeithasol, 'nid am y blynyddoedd nesaf ond y degawdau nesaf.'

Beirniadu'r ddeddf

Ond mae Keith Towler yn dweud bod y ddeddf yn mynd yn groes i gytundeb rhyngwladol sef Confensiwn y cenhedloedd unedig ar hawliau plant.

Wrth osod yr un safonau a chynnig yr un gwasanaethau i blant ac oedolion mae hyn, meddai'r Comisiynydd, yn torri un o egwyddorion y Confensiwn.

Dyw Llywodraeth Cymru ddim yn cytuno gyda safbwynt Mr Towler.

Plant yn bwysig

Yn ôl Gwenda Thomas dyw'r Comisiynydd Plant ddim wedi deall natur a bwriad y bil:

"Mae hwn yn fil fydd yn sicrhau y bydd y gofal neu'r gefnogaeth y bydd plant a phobl ifanc yn derbyn yn well am ei fod yn annog gweithwyr cymdeithasol i edrych ar y teulu mewn modd holistig.

Allith plant ddim cael eu hystyried ar wahân i'w teuluoedd a'r cymunedau y maent yn perthyn iddo ac mae'r bil hwn yn gwneud llawer i gryfhau'r amcan yma."

Mi fydd Keith Towler yn mynegi ei bryderon i Bwyllgor o Aelodau'r Cynulliad bore ddydd Iau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol