Cynghorau'n wynebu bil o £2m

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd yr eira'n anarferol o drwm

Mae cynghorau yn y gogledd yn wynebu bil o £2m yn sgil y tywydd garw ym mis Mawrth.

Dywedodd rhai y bydden nhw'n gofyn i Lywodraeth Cymru am arian ychwanegol.

Oherwydd eira trwm yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych mae'r cynghorau'n wynebu costau uchel trwsio ffyrdd, ffensys a hyd yn oed dai cyngor.

Dywedodd swyddogion fod yr eira'n anarferol nid yn unig oherwydd ei fod yn drwm ond oherwydd nad oedd yn dadleth yn gyflym.

Dywedodd Sir y Fflint eu bod yn wynebu bil o £1m oherwydd yr angen i glirio ffyrdd, delio â difrod wedi i goed syrthio, a thrwsio tai cyngor.

'Cryn ergyd'

Mae'r Cynghorydd Gareth Roberts wedi dweud: "Mae hon yn gryn ergyd yn ariannol."

Dywedodd Sir Ddinbych y gallai sgileffeithiau'r tywydd olygu £600,000 o gost ychwanegol.

"Rydym yn amcangyfri y bydd yr adran ffyrdd yn gwario £200,000," meddai llefarydd.

Dywedodd Cyngor Wrecsam y byddai angen £175,000 i glirio'r ffyrdd.

Yn y cyfamser, mae Gwynedd wedi dweud y byddai'r tywydd garw'n golygu cost ychwanegol o £600,000.

Llifogydd

Roedd hyn yn ychwanegol at gost o £300,000 wedi llifogydd mis Tachwedd.

Dyw Powys ddim wedi ymateb eto ac mae Cyngor Conwy'n dal i gyfri'r gost.

Dywedodd Ynys Môn nad oedd "costau ychwanegol arwyddocaol".

Straeon perthnasol