Peilonau: Dyffryn 'yn rhy serth'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Roedd y Grid Cenedlaethol wedi dweud bod angen peilonau fyddai'n gysylltiedig ag isorsaf 19 erw o faint

Mae cynllun i godi peilonau wedi ei ollwng am fod dyffryn yn rhy serth.

Roedd y Grid Cenedlaethol wedi dweud bod angen peilonau fyddai'n gysylltiedig ag isorsaf 19 erw o faint yng Nghefn Coch ger Llanfair Caereinion.

Yn lle mynd trwy Ddyffryn Peniarth ym Mhowys bydd y peilonau'n cael eu codi yn Nyffryn Efyrnwy.

Mae gwrthwynebwyr wedi dweud y byddai'r isorsaf a'r peilonau'n sbwylio golygfeydd.

Dywedodd swyddog prosiect y grid yn y canolbarth Jeremy Lee: "Roedd yn glir oherwydd bod y dyffryn yn serth ac oherwydd effeithiau amgylcheddol yn Nyffryn Peniarth mai Dyffryn Efyrnwy fyddai'r opsiwn gorau."

Dan y ddaear

Hefyd, meddai, fe fyddai cebl dan y ddaear yn ardal Meifod oherwydd "y dirwedd brydferth a'r etifeddiaeth ddiwylliannol gyfoethog".

"Rwy'n deall gofidiau pobl. Felly rydym yn rhoi gwybod beth yw'r datblygiadau diweddaraf rwan yn lle aros tan fod holl waith y llwybr wedi dod i ben."

Dywedodd AC Ceidwadol Maldwyn Russell George: "Fe garwn i weld mwy o fanylion am benderfyniad heddiw ond dyw'r cyhoeddiad ddim yn syndod.

"Er bod un llwybr wedi ei ollwng mae'r grid yn benderfynol o fwrw ymlaen â'r prosiect cysylltu a dinistrio ardaloedd mawr yn y sir er gwaetha' gwrthwynebiad y gymuned."

Anogodd wrthwynebwyr i "fod yn gadarn ac unedig o hyd".

Gofynnwyd i fudiad Maldwyn yn erbyn Peilonau am eu hymateb.

Straeon perthnasol