Llys: 'Awydd i ddial' yn gyrru diffynnydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun, Bu farw pum aelod o'r un teulu yn y tân

Mae Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi clywed bod "awydd i ddial" wedi gyrru menyw 42 oed ar gyhuddiad o lofruddio pum aelod o'r un teulu.

Dywedodd yr erlynydd, Ian Murphy QC, fod gan y diffynnydd Melanie Smith, 43 oed, "yr holl elfennau ar gyfer llofruddiaeth".

Mae hi wedi gwadu'r cyhuddiadau o lofruddio dau oedolyn a thri phlentyn ifanc oherwydd tân mewn fflat uwchben ei fflat hi ym Mhrestatyn ym mis Hydref.

Hefyd mae wedi gwadu bygwth cynnau tân yng nghartref menyw arall, Samantha Schofield, yn sgil honiadau iddi gael perthynas gyda phartner Ms Smith.

'Yn fwriadol'

Dywedodd Stephen Riordan QC ar ran yr amddiffyn fod tystion wedi dweud celwydd wrth gysylltu'r diffynnydd â'r tân.

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, ei nai Bailey, pedair oed, ei nith Skye, dwy oed, mewn tân ar Hydref 19.

Cafodd ei mab 15 mis oed, Charlie, a'i phartner Liam Timbrell, 23 oed, eu hachub ond bu farw'r ddau yn yr ysbyty.

Mae'r erlyniad wedi honni bod y diffynnydd wedi dechrau'r tân yn fwriadol yn sgil ffrae ynghylch cadair wthio.

Yn y llys ddydd Mercher dywedodd Mr Murphy wrth y rheithgor fod y tân wedi cydio'n "ddychrynllyd o gyflym".

Ychwanegodd fod gan Ms Smith y cymhelliad a'r cyfle i gyflawni'r llofruddiaethau.

Roedd y diffynnydd, meddai, wedi bygwth dechrau tanau o'r blaen ac wedi bachu ar ei chyfle oherwydd "bwriad angheuol".

'Tystiolaeth glir'

Dywedodd fod Ms Smith wedi dweud celwydd pan gynigiodd dystiolaeth ei bod hi wedi dianc trwy ffenest ei hystafell wely.

Roedd y diffynnydd, meddai, yn ceisio cyfleu mai hi oedd wedi diodde' nid cynnau'r y tân.

"Mae 'na dystiolaeth glir a diwrthdro y gallwch chi gasglu mai hi ddechreuodd y tân."

Ychwanegodd fod Ms Smith wedi colli ei thymer y diwrnod cyn y tân ac ar ddiwrnod y tân.

Ond dywedodd Mr Riordan fod y tystion yn gysylltiedig â Ms Schofield a bod y diffynnydd yn amau ei bod hi'n cael perthynas â'i phartner Stephen Clarkson.

Cymeriad

Roedd cymeriad Ms Smith yn dda, meddai, ac ni chafwyd hi'n euog o unrhyw drosedd o'r blaen.

Mynnodd nad oedd "tystiolaeth uniongyrchol" sut y dechreuodd y tân.

"Mae tystiolaeth yr erlyniad i gyd yn amgylchiadol," meddai.

"Doedd dim rheswm iddi roi ei chartref ei hun ar dân."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol