Ailagor traethau ar ôl gollwng slyri

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunLlifodd y slyri i mewn i nant sy'n mynd i'r môr yng Nghei Newydd

Mae tri thraeth yng Ngheredigion, gafodd eu cau ddydd Mawrth ar ôl i danc ar fferm ollwng 15,000 litr o slyri, bellach wedi eu hailagor.

Y traethau dan sylw oedd Traeth y Dolau, Traeth yr Harbwr a Thraethgwyn, y Cei Newydd.

Yn ôl cyngor Ceredigion, maen nhw wedi dod o hyd i darddiad y llygredd a'r camau angenrheidiol wedi'u cymryd.

Bydd Swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gadw golwg ar y sefyllfa dros y dyddiau nesa' mewn cydweithrediad â'r cyngor.

'Monitro'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae ein swyddogion yn monitro'r sefyllfa yn y Cei Newydd yn ofalus iawn ac rydym yn gweithio gyda'r ffermwr i atal mwy o slyri rhag llifo i'r nant ac i'r môr.

"Mae llawer o'r slyri wedi ei wasgaru gyda'r llif dros nos ond byddwn yn parhau i samplo'r dŵr yn ddyddiol ac yn rhannu gwybodaeth gyda'r cyngor nes ein bod yn siŵr bod y llygredd wedi clirio a bod safon y dŵr fel yr oedd."

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cyngor: "Caewyd y traethau yn y Cei Newydd unwaith y daethpwyd o hyd i'r slyri, o ran diogelwch ac er mwyn i ni allu adfer y traethau.

"Mae'r sefyllfa bellach wedi gwella a byddwn yn tynnu'r arwyddion i lawr yn ddiweddarach heddiw (ddydd Mercher) i ailagor y traethau.

"Bydd rhan o Draeth y Dolau yn dal ar gau a byddwn yn cynghori defnyddwyr y traeth i beidio â mynd i mewn i'r dŵr hyd nes y gallwn sicrhau bod ansawdd y dŵr yn dilyn y safonau gofynnol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol