Gwrthod cynlluniau ar safle cronfa Llanisien

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Asiantaeth Yr Amgylchedd ganiatáu'r hawl i wagio'r gronfa yn 2010

Mae cais cynllunio i godi datblygiad tai sylweddol ar safle cronfa Llanisien yng Ngogledd Caerdydd wedi cael ei wrthod gan y Gweinidog Tai ac Adfywio Carl Sargeant.

Roedd y cwmni o America, PPL Corporation, drwy ei is-gwmni Western Power Distribution (WPD) am godi 324 o dai ar y safle.

Mae cwmni Western Power Distribution wedi bod yn ceisio ers 11 mlynedd i godi tai ar y safle ond cafodd eu ceisiadau cynllunio eu gwrthod sawl tro.

Mae'r AC lleol, Julie Morgan wedi croesawu'r penderfyniad ac wedi galw am y gronfa i gael ei hail lenwi.

Gwarchodfa natur

Fe wnaeth Asiantaeth Yr Amgylchedd ganiatáu'r hawl i wagio'r gronfa yn 2010.

Dywedodd Mrs Morgan: "Rwy'n cefnogi'r penderfyniad i wrthod yr apêl cynllunio yng nghronfa Llanisien sydd yn cyd-fynd â pholisïau cynllunio lleol a chenedlaethol.

"Hwn yw'r penderfyniad iawn ac rwy'n gobeithio mai hwn fydd diwedd y mater ar ôl 11 mlynedd."

Galwodd Mrs Morgan ar PPL a Chyngor Caerdydd i gydweithio i helpu sicrhau dyfodol y safle.

Ym mis Chwefror 2011 penderfynodd yr Uchel Lys yn Llundain wyrdroi penderfyniad Cyngor Caerdydd i ddynodi'r safle yn warchodfa natur.

Fe wnaeth barnwr yr Uchel Lys ddyfarnu bod ymgais cyngor Caerdydd i droi'r tir o amgylch y gronfa yn warchodfa natur yn anghyfreithlon.

Roedd Cyngor Caerdydd eisiau nodi ardaloedd eang o dir yng Nghoridor y Nant Fawr ger Cronfa Llanisien yn warchodfa natur leol.

Ond roedd cwmni Western Power Distribution wedi apelio i'r Uchel Lys yn erbyn penderfyniad y cyngor.

Roedd y cyngor wedi dynodi'r tir dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 sy'n rhoi blaenoriaeth i gynlluniau gwarchod natur dros hamdden a mynedfa i'r cyhoedd.

Ond roedd Deddf Iechyd Cyhoeddus 1875 eisoes wedi gosod ymddiriedolaeth statudol ar y tir oedd yn rhoi blaenoriaeth i hamdden a mynedfa i'r cyhoedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol