Wrecsam sydd â'r fantais

  • Cyhoeddwyd
Clwb Pêl-droed WrecsamFfynhonnell y llun, Other

Wrecsam 2-1 Kidderminster

Fe fydd Wrecsam yn teithio i Kidderminster ddydd Sul gyda mantais o 2-1 ar ôl cymal cyntaf rownd gynderfynol y gemau ail gyfle nos Fawrth.

Ar ôl diweddglo siomedig i'w tymor, gorffennodd Wrecsam yn bumed yn Uwchgynghrair Blue Square Bet, a does yr un tîm erioed wedi llwyddo i ennill dyrchafiad ar ôl gorffen yn y safle hwnnw.

Ond fe gafodd Wrecsam newyddion da cyn dechrau'r gêm wrth glywed bod eu hapêl yn erbyn cerdyn coch David Artell yn eu gêm y Sadwrn diwethaf wedi bod yn llwyddiannus.

Roedd Artell ar gael i ddechrau'r gêm felly, a Wrecsam gafodd y gorau o'r hanner cyntaf o safbwynt meddiant ac ergydion.

Er hynny ni ddaeth gôl tan munud ola'r hanner, a phwy oedd wrth law i benio'r bêl i'r rhwyd ond David Artell.

Yn anffodus fe welodd Artell gerdyn melyn am or-ddathlu, ac fe fydd Andy Morrel y rheolwr yn gobeithio na fydd y cerdyn yn un costus i'w dîm.

Yn ôl y disgwyl fe gafodd Kidderminster gyfnod o bwyso wedi'r egwyl, ac wedi 55 munud fe gafon nhw gic o'r smotyn wedi trosedd gan Martin Riley.

Michael Gash gamodd ymlaen i daranu'r bêl i gefn y rhwyd i unioni'r sgor, a chael gôl oddi cartref allai brofi mor werthfawr ar ddiwedd y ddau gymal.

Ond wyth munud cyn diwedd y gêm fe gafodd Wrecsam hefyd gic o'r smotyn am drosedd ar Brett Ormerod.

Gyda phwysau mawr ar ei ysgwyddau, fe gamodd Neil Ashton i'r adwy gan rwydo'n hyderus i roi'r fantais yn ôl i Wrecsam.

Fe fydd y dasg yn Kidderminster yn anodd, ond y cysur mwyaf i Wrecsam fydd gwybod eu bod nhw wedi chwarae bron cystal oddi cartref y tymor hwn ag y maen nhw ar y Cae Ras.

Fe fydd angen perfformiad cryf yn yr ail gymal brynhawn Sul os am sicrhau taith arall i Wembley.

Bydd Casnewydd yn teithio i Grimsby ar gyfer cymal cyntaf eu rownd cynderfynol nhw nos Fercher.