Lefel trais difrifol wedi gostwng

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ffigyrau Prifysgol Caerdydd yn seiliedig ar ystadegau adrannau damweiniau ysbytai yng Nghymru a Lloegr

Bu gostyngiad o 14% yn yr adroddiadau o drais difrifol yn 2012 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, yn ôl astudiaeth gan Brifysgol Caerdydd.

Ar draws Cymru a Lloegr, mae'r astudiaeth yn amcangyfrif bod 267,291 o bobl wedi mynd i adran ddamweiniau neu adrannau mân anafiadau ysbytai yn dilyn digwyddiadau treisgar yn 2012 - 40,706 yn llai nag yn 2011.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud mai'r grŵp oedran sydd fwya' tebygol o ddiodde' anaf oherwydd trais yw'r grŵp rhwng 18-30 oed, ac mai ar nos Sadwrn neu nos Sul mae'r digwyddiadau o'r fath yn fwyaf tebyg o ddigwydd.

'Teimlo'n llai pryderus'

Awdur yr adroddiad yw'r Athro Jonathan Shepherd, cyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas Prifysgol Caerdydd, a dywedodd:

"Ar wahân i gynnydd o 7% yn 2008, mae lefelau trais difrifol wedi disgyn bob blwyddyn ers 2001.

"Yn bwysicach, mae nifer y plant a phobl ifanc sy'n diodde' trais difrifol wedi disgyn bron i chwarter (24%) ac roedd y lefel i oedolion ifanc hefyd i lawr 13%.

"Mae'r canfyddiadau'n bwysig am eu bod yn dangos bod Cymru a Lloegr wedi mynd yn fwy diogel, y gall pobl deimlo'n llai pryderus am gael niwed a bod y gost o drais i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac i gymunedau yn gostwng."

Mae'r ymchwil yn awgrymu bod cofnodion yr heddlu yn tanamcangyfrif lefelau trais am sawl rheswm, er enghraifft:-

  • Dioddefwyr ofn i'r troseddwr ddial arnyn nhw;
  • Anallu'r dioddefwr i adnabod y sawl wnaeth ymosod arnyn nhw;
  • Dim budd i'r dioddefwr wrth adrodd i'r heddlu am y digwyddiad;
  • Dioddefwr yn anfodlon craffu ar eu hymddygiad eu hunain yn y digwyddiad.

Yn ôl yr Athro Shepherd, mae ystadegau o adrannau damweiniau ysbytai yn well adlewyrchiad o drais yn y gymuned nag ystadegau'r heddlu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol