Diwygiadau lles: Effaith fawr ar bum sir yn y De

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Llywodraeth y DU am ostwng y bil lles o £160biliwn ac annog pobl i chwilio am waith.

Mae pum sir yng Nghymoedd y De ymysg y 25 ardal yn y DU sydd wedi eu heffeithio mwyaf gan newidiadau i daliadau lles yn ôl ymchwil gan Brifysgol Sheffield Hallam.

Mae Llywodraeth y DU am ostwng y bil lles £160biliwn ac annog pobl i chwilio am waith.

Mae ymchwil y brifysgol yn dangos sut mae cymunedau wedi eu heffeithio gan y newidiadau.

Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf a Caerffili fydd yn cael eu heffeithio gwaethaf yng Nghymru yn ôl yr ymchwil.

Bydd toriadau i fudd-daliadau a Chredydau Treth yn golygu fod gan bobl lai o arian i wario ac yn ôl ymchwil y brifysgol fydd £1.07 biliwn yn llai yn cael ei wario ar les bob blwyddyn

Bydd newidiadau i fudd-daliadau analluogrwydd yn effeithio ardal Castell-nedd Port Talbot yn fwy na unman arall yn y DU, yn ôl adroddiad y brifysgol am fod yr economi leol yn colli £23 miliwn.

Bydd toriadau credydau treth o £5 miliwn yn effeithio ardal Merthyr Tudful yn fwy nag unrhyw le arall yng Nghymru

Ond bydd newidiadau i fudd-daliadau plant yn cael llai o effaith yng Nghymru nag ardaloedd eraill o'r DU am fod cyflogau, yn gyffredinol, yn llai yng Nghymru.

Ceredigion fydd yn cael ei heffeithio lleiaf yng Nghymru gan y newidiadau lle bydd £2miliwn yn llai yn cael ei dosbarthu i'r economi leol.

Dywed yr adroddiad fod y newidiadau yn gyfystyr â phob oedolyn yn colli £550 y flwyddyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol