Adolygiad o ofal dwys i fabanod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Carwyn Jones y bydd canlyniadau'r adolygiad yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi eleni

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi y bydd adolygiad i ddarpariaeth y Gwasanaeth Iechyd Gwladol o ofal arbenigol i fabanod yng ngogledd Cymru.

Nod yr adolygiad yw penderfynu a oes modd darparu gofal dwys i fabanod newydd-anedig o fewn gogledd Cymru.

Cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn eu cynllun ad-drefnu diweddar y bydd gofal i fabanod newydd-anedig yn symud i Ysbyty Arrowe Park yng Nghilgwri.

Mae'r argymhelliad yna wedi bod yn ddadleuol, gydag aelodau cynulliad o bob ochr yn mynegi pryderon.

Fis diwethaf, dywedodd Mr Jones ei fod yn credu ei bod yn briodol symud y gwasanaeth, ond dywedodd ar yr un pryd ei fod yn paratoi i edrych ar fodel arall.

'Cyfrifoldeb pwysig'

Ddydd Mawrth, cyhoeddodd y prif weinidog ddatganiad ysgrifenedig yn dweud y bydd Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi dechrau gwneud adolygiad o'r ddarpariaeth, ac y byddan nhw'n adrodd yn ôl ym mis Medi.

Dywedodd Mr Jones: "Go brin fod cyfrifoldeb pwysicach na darparu gofal o safon uchel i'r babanod newydd-anedig mwyaf sâl.

"Er mwyn cynnig bob cyfle am fywyd i bob babi, rhaid i Gymru gynnig y safonau uchaf o ofal. Mae byrddau iechyd Cymru yn darparu gofal i'r safonau sy'n cael eu hargymell yn broffesiynol.

"Mae cyrraedd y safonau yma i'r canran bach o fabanod sydd angen y lefelau uchaf a mwyaf cymhleth o ofal, yn awr ac i'r dyfodol, yn hanfodol bwysig.

"Bydd yr adolygiad yma'n ystyried y trefniadau presennol a'r rhai sydd wedi eu hargymell ar gyfer gofal babanod gan ganolbwyntio ar ofal dwys, ac yn ystyried modelau er mwyn darparu gofal dwys i fabanod newydd-anedig sy'n gynaliadwy o fewn gogledd Cymru.

"Wrth gynnal yr adolygiad, bydd y Coleg Brenhinol yn gweithredu yn dryloyw ac agored. Bydd y tîm adolygu yn cwrdd â staff iechyd proffesiynol, rheolwyr y bwrdd iechyd a grwpiau arbenigol.

"Bydd y maes llafur hefyd yn gofyn i'r tîm ystyried barn grwpiau sy'n cynrychioli cleifion gan gynnwys BLISS a'r Cyngor Iechyd Cymuned.

"Rwyf hefyd wedi gofyn i'r tîm gwrdd ag aelodau cynulliad y gogledd fel grŵp er mwyn sicrhau bod llais pawb yn cael ei glywed.

"Fel y dywedais yn flaenorol, ni ddylai'r adolygiad yma gael ei weld fel beirniadaeth o benderfyniadau'r bwrdd iechyd. Rydym yn gwybod bod rhaid i'r gwasanaeth newid, a bod hynny'n golygu dewisiadau anodd."

Croesawu

Mae'r Aelod Cynulliad Ceidwadol dros ogledd Cymru, Antoinette Sandbach, wedi croesawu'r cyhoeddi, gan ddweud:

"Gofynnais i'r prif weinidog i atal symud y gofal Lefel 3 o Ysbyty Glan Clwyd, ac mae'n bwysig nad yw staff yn gadael yno yn y cyfamser.

"Fe fyddai'n ddibwynt a drud i orfod recriwtio staff i lenwi'r swyddi yma yn ddiweddarach."

Mae Ms Sandbach, a gollodd ei mab Sam yn bum niwrnod oed pan oedd ar ei ffordd i'r ysbyty, wedi bod yn ymgyrchu i gadw gwasanaeth gofal dwys i fabanod yng ngogledd Cymru.

Ychwanegodd: "Rwyf hefyd wedi galw am gael gwahoddiad i'r rhieni sydd wedi cael profiadau yn uned fabanod Glan Clwyd i siarad gyda'r tîm adolygu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol