Teyrngedau i ferch ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Tesni Edwards yn ddisgybl yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen

Mae ymchwiliad wedi dechrau i farwolaeth merch ysgol yn ei harddegau o Sir Ddinbych fu farw ar ôl argyfwng meddygol.

Bu'n rhaid i Tesni Edwards, 14, o Landrillo ger Corwen, gael ei chludo i Ysbyty Maelor, Wrecsam mewn ambiwlans awyr yn dilyn digwyddiad amser cinio ddydd Sul.

Roedd hi yn ardal Llangollen pan gafodd yr ambiwlans ei galw.

Dyw'r farwolaeth ddim yn cael ei thrin fel un amheus a chafodd crwner Gogledd Ddwyrain Cymru, John Gittins, ei hysbysu.

Cafodd archwiliad post mortem ei gynnal yn Ysbyty Alder Hey, Lerpwl ac mae'r cwest wedi cael ei ohirio.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Mae'r heddlu yn cadarnhau eu bod nhw wedi cael gwybod am yr argyfwng meddygol gan y gwasanaeth ambiwlans am 13.32pm brynhawn Sul.

"Cafodd y ferch ei chludo i Ysbyty Maelor, Wrecsam. Daeth adroddiadau yn ddiweddarach ei bod hi wedi marw."

Teyrngedau

Dywedodd y cynghorydd Kevin Williams, sy'n cynrychioli ardal Llandrillo ar Gyngor Sir Ddinbych, fod meddyliau a chydymdeimlad pawb efo'r teulu.

"Yn amlwg mae hi'n galed colli aelod o'r teulu, ond i golli merch pan yn 14 oed mae hynny yn drasig tu hwnt."

Roedd Tesni Edwards yn ddisgybl yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen.

Mae Alison Duffy, Pennaeth yr Ysgol wedi rhoi teyrnged iddi hi hefyd:

"Roedd Tesni yn ferch hoffus, fywiog gyda photensial aruthrol. Roedd ganddi hi lawer o ffrindiau yn ei dosbarthiadau ac ar draws y flwyddyn.

"Roedd hi'n ddisgybl ardderchog ac yn bleser i'w dysgu. Rydym wedi ein syfrdanu gan ei marwolaeth sydyn. Mi fydd na golled fawr ar ei hôl hi.

"Mae ein meddyliau, cydymdeimlad a'n gweddiau gyda'r teulu ar yr adeg ofidus hon."

Bydd cyfle i staff a disgyblion ysgrifennu atgofion am Tesni mewn llyfr fydd yn cael ei roi i'w theulu.