Ymgyrch Pallial: Holi dyn ar amheuaeth o droseddau rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ymgyrch Pallial yn edrych ar achosion hanesyddol o gam-drin plant mewn cartrefi gofal fel Bryn Estyn, Wrecsam

Mae dyn wedi cael ei arestio fel rhan o ymchwiliad annibynnol i achosion hanesyddol o gam-drin plant yng ngogledd Cymru.

Cadarnhaodd swyddogion sy'n rhan o Ymgyrch Pallial fod y dyn wedi cael ei arestio yn Ipswich, Suffolk, ar amheuaeth o nifer o droseddau rhyw yn erbyn unigolion.

Bydd yn cael ei holi mewn gorsaf heddlu yng ngogledd Cymru.

Dyma'r tro cynta' i rywun gael ei arestio fel rhan o'r ymgyrch a ddechreuodd fis Tachwedd y llynedd.

Mae'r ymgyrch yn cael ei harwain gan y Ditectif Uwch-arolygydd Ian Mulcahey o Heddlu Glannau Mersi, gyda chefnogaeth swyddogion a staff yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol (SOCA), y Ganolfan Cam-fanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) a heddluoedd ar draws y wlad.

Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol, Keith Bristow, sy'n bennaf gyfrifol am Ymgyrch Pallial.

Bydd adroddiad ar gasgliadau'r ymchwiliad hyd yma yn cael eu cyflwyno i Brif Gwnstabl Gogledd Cymru, Mark Polin a'r Swyddfa Gartref ar ddydd Llun, Ebrill 29.

Bydd crynodeb o'r wybodaeth yn cael ei chyhoeddi'r un pryd.

Straeon perthnasol