Pryderon am gwmni preifat sy'n gwerthu brechiad sengl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Peter Black yn pwysleisio mae'r brechiad MMR yw'r unig ffordd ddiogel i amddiffyn yn erbyn y frech goch

Mae Aelod Cynulliad wedi codi pryderon am gwmni preifat sy'n gwerthu pigiad sengl yn erbyn y frech goch ar y we.

Dywed yr Aelod dros Orllewin De Cymru, y Democrat Rhyddfrydol Peter Black, ei fod yn poeni fod y cwmni o Loegr - y Ganolfan Imiwneiddio Plant - yn defnyddio eu gwefan i farchnata'r brechlyn sengl, gan dargedu pobl yn ardal Abertawe a de orllewin Cymru yn arbennig.

Mae'r wefan yn cyfeirio at rif ffôn i drigolion yn yr ardaloedd hynny ac, yn ôl Mr Black, mae'r safle yn cyfeirio at y pryderon am gysylltiad rhwng y brechlyn triphlyg MMR ac awtistiaeth, er bod tystiolaeth erbyn hyn yn gwrthbrofi hynny.

Mae Mr Black yn bwriadu codi'r mater yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth.

Gan nad oes trwydded i'r brechlyn sengl yn y DU ar hyn o bryd, dim ond ar bresgripsiwn mae modd ei gael.

Mae'r wefan yn hysbysebu cost o £50 i gofrestru a chael presgripsiwn, a £110 ychwanegol ar gyfer y brechiad frech goch, a £110 arall ar gyfer y brechiad rubela.

Er bod y safle yn cyfeirio at frechiad tebyg yn erbyn clwy'r pennau am £120, maent yn cydnabod nad yw hwn ar gael eto.

Amheuon

Yn ôl Mr Black, mae ganddo bryderon hefyd fod y ganolfan yn honni eu bod wedi'u cofrestru gyda'r Comisiwn Ansawdd Gofal a bod y corff hwn "wedi rhoi trwydded iddynt gynnal y gwasanaeth".

Ond mae Mr Black yn dadlau mai ond yn Lloegr mae'r corff dan sylw yn berthnasol ac mae ei rôl yw sicrhau bod ysbytai, cartrefi a gwasanaethau gofal yn cwrdd â safonau cenedlaethol - ac nad ydynt yn gymwys i drwyddedu meddyginiaeth a gwasanaethau meddygol eraill.

"Yn sgil yr epidemig frech goch yn ardal Abertawe a de orllewin Cymru ar hyn o bryd oherwydd y pryderon iechyd camarweiniol dros ddegawd yn ôl, rwy'n hynod bryderus fod cwmni preifat yn parhau i wneud y cysylltiad ar eu gwefan er mwyn gwerthu eu cynnyrch," meddai Mr Black.

"Yr unig frechlyn diogel yw'r MMR.

"Rwy'n bwriadu codi'r mater gyda'r gweinidog iechyd a defnyddio'r datganiad busnes yn y sesiwn ddydd Mawrth i alw am ddatganiad ar y mater.

"Rwyf eisiau i weinidogion ddweud wrthyf pwy sy'n rheoleiddio gweithgareddau'r cwmni yng Nghymru a sut maen nhw'n gallu marchnata brechlyn sydd heb drwydded yn y modd yma."

Mae dros 800 o achosion o'r haint wedi dod i'r amlwg yn ne orllewin Cymru ers mis Tachwedd.

Mae 77 o bobl wedi gorfod cael triniaeth yn yr ysbyty oherwydd yr haint.

Yn y cyfamser, mae disgwyl canlyniadau'r wythnos hon ar gorff dyn o Abertawe a fu farw yn ei gartre' yr wythnos ddiwetha'.

Roedd Gareth Colfer-Williams, 25, yn diodde' o'r frech goch ar y pryd ond does dim cadarnhad o achos ei farwolaeth eto.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol