Cwis teledu'n denu myfyrwyr

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCollodd Bangor i Brifysgol Manceinion yn y rownd gynderfynol

Mae Prifysgol Bangor wedi gweld cynnydd o 7% yn nifer y ceisiadau gan bobl diolch i gwis teledu.

Yn ôl dirprwy is-ganghellor y brifysgol, Wyn Thomas, mae ymddangosiad Bangor ar gwis University Challenge ar deledu'r BBC wedi cael effaith ryfeddol.

Llwyddodd Bangor i gyrraedd y rownd gynderfynol cyn colli nos Lun i Brifysgol Manceinion i ddod â'u rhediad da i ben.

Ers i'r cwis ddod i'r BBC yn 1995, Bangor yw'r unig brifysgol o Gymru i gyrraedd y pedwar olaf, gan wneud hynny yn 1999 ac yn 2013.

'Un ffactor'

Dywedodd Mr Thomas: "Maen nhw wedi gwneud cyfraniad aruthrol i ddelwedd y brifysgol.

"Ry'n ni wedi gweld effaith yn ystod y misoedd diwethaf. Mae nifer y myfyrwyr sydd wedi ceisio am le ym Mangor wedi cynyddu o 7%, a'r nifer sy'n rhoi Bangor fel eu dewis cyntaf i fyny 6% ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

"Mae'r tîm wedi gwneud yn ardderchog, ac wrth gwrs yn cynrychioli'u hadrannau - seicoleg, ieithoedd modern, astudiaethau cyfieithu ac ati.

"Maen nhw'n un ffactor o bosib o blith nifer sy'n dylanwadu ar ddewis darpar fyfyrwyr, ac mae'n rhaid eu llongyfarch nhw."

Sgoriodd Bangor 95 pwynt yn y rownd gynderfynol, ond llwyddodd Manceinion i sgorio 160.