Arweinydd cyngor yn wynebu pleidlais o ddiffyg hyder

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu staff yn protestio yn erbyn codiad cyflog i brif weithredwr Cyngor Caerffili

Mae arweinydd Cyngor Caerffili yn wynebu pleidlais o ddiffyg hyder yn dilyn codiad cyflog dadleuol i'r prif weithredwr.

Mae'r Cynghorydd Llafur Harry Andrews o dan y lach gan ei wrthwynebwyr wedi i'r archwilwyr ddweud bod y codiad cyflog yn anghyfreithlon.

Y gred yw na fydd y bleidlais o ddiffyg hyder yn debyg o lwyddo pan fydd cynghorwyr yn pleidleisio ddydd Mawrth.

Yn y cyfamser mae'r cyngor wedi gofyn i archwilwyr ystyried ceisiadau am iawndal gan staff sydd wedi colli lwfans ceir.

Heddlu

Cafodd y prif weithredwr Anthony O'Sullivan ei wahardd o'i waith fis diwethaf pan ddywedodd Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) bod y modd y cafodd godiad cyflog o £27,000 yn anghyfreithlon.

Ym mis Ionawr fe wnaeth y cyngor wyrdroi'r penderfyniad a chwtogi codiad cyflog Mr O'Sullivan i £5,000 yn unig. O ganlyniad i hynny mae SAC wedi dweud na fyddan nhw'n ceisio am orchymyn llys.

Er hynny mae'r mater wedi cael ei gyfeirio at yr heddlu.

Dywedodd arweinydd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor, Colin Mann a gyflwynodd y cynnig o ddiffyg hyder yn Mr Andrews:

"Nid cynnig am bersonoliaeth yw hwn. Fel arweinydd rhaid iddo fe a'i gabinet dderbyn cyfrifoldeb llawn am y llanast yma sydd wedi bod yn destun embaras mawr i'r cyngor."

Taliad

Fe ddaeth i'r amlwg hefyd bod lwfans i staff sy'n gorfod gyrru eu ceir fel rhan o'u gwaith wedi cael ei ddiddymu, ond bod 40 ohonyn nhw sy'n ennill dros £38,463 wedi cael taliad penodol pan ddigwyddodd hynny.

Gwrthoddodd llefarydd ar ran y cyngor ddweud faint o arian gafodd ei dalu, ond dywedodd:

"Rydym eisoes wedi gofyn i'n harchwilwyr penodedig i edrych ar y mater yma."

Daeth y taliadau i'r amlwg yn dilyn cais o dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth gan gyn-gynghorydd a ddywedodd ei fod wedi derbyn llythyr dienw yn datgelu bod rhai wedi derbyn taliad.

Dywedodd Graham Simmonds, a adawodd y cyngor cyn etholiadau'r llynedd, bod llif araf ond cyson o newyddion drwg am yr awdurdod.

"Bob wythnos mae yna stori newydd, ac mae bob stori newydd yn dod yn syth o bocedi'r trethdalwyr," meddai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol