Prestatyn: Diffynydd wedi cynnig 'sefyll prawf celwydd'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Facebook
disgrifiad o’r llunBu farw pum aelod o'r un teulu yn y tân

Mae menyw o Brestatyn sydd wedi ei chyhuddo o lofruddio pum aelod o'r un teulu wedi gwadu ei bod hi'n feddw ar noson y tân.

Wrth roi tystiolaeth yn yr achos yn ei herbyn dywedodd Melanie Smith, 42 oed, ei bod hi yn ei gwely pan gafodd y tân ei gynnau a'i bod hi wedi bod yn yfed alcohol.

Mae hi'n gwadu'r cyhuddiadau o lofruddio dau oedolyn a thri phlentyn ifanc oherwydd tân mewn fflat uwchben ei fflat hi ym Mhrestatyn ym mis Hydref y llynedd.

Hefyd mae wedi gwadu bygwth cynnau tân yng nghartref menyw arall, Samantha Schofield, yn sgil honiadau iddi gael perthynas gyda phartner Ms Smith.

'Dwi ddim yn llofrudd'

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, ei nai Bailey, pedair oed, ei nith Skye, dwy oed, mewn tân ar Hydref 19.

Cafodd ei mab 15 mis oed, Charlie, a'i phartner Liam Timbrell, 23 oed, eu hachub ond bu farw'r ddau yn yr ysbyty.

Mae'r erlyniad yn honni bod y diffynnydd wedi dechrau'r tân yn fwriadol yn sgil ffrae ynghylch cadair wthio.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug clywodd y rheithgor dâp o Ms Smith yn cael e holi gan yr heddlu yn dilyn y tân.

"Dwi ddim yn llosgwr a dwi bendant ddim yn llofrudd," meddai wrth y plismyn.

"Wnes i ddim dechrau'r tân yn y fflat. Gadewch imi sefyll prawf celwydd. Fe wna i basio popeth."

Gwadodd Ms Smith achlysur cyn diwrnod y tân pan honnwyd ei bod wedi gweiddi ar Ms Shiers gan ddweud ei bod yn "mynd i losgi hi a'i phlant".

Anghytuno

Dywedodd Ms Smith ei bod wedi rhannu pryd parod gyda'i phartner cyn mynd i'r gwely ar noson y tân.

Dywedodd wrth y llys ei bod wedi yfed 10 diod alcoholig y diwrnod hwnnw.

Clywodd y llys fod Ms Smith wedi cael ei dihuno gan fwg du trwchus cyn iddi hi a'i phartner ddianc drwy ffenest yn yr ystafell wely.

Dywedodd Ms Smith wrth yr heddlu fod hi a Ms Shiers wedi anghytuno ynghylch cadair wthio yn cael ei gadael yng nghyntedd yr adeilad a ffraeo ynglŷn â sbwriel yn cael ei adael y tu allan i'r adeilad ond bod y ddwy wedi ymddiheuro i'w gilydd.

Gwadu

"Mae pawb yn cyhuddo fi ond rwy'n tyngu llw ar fywyd fy mhlant wnes i ddim byd i'r fflat. Fydden i ddim yn gwneud hynny i fy ngelyn pennaf," meddai.

Gwadodd hefyd ei bod wedi dechrau'r tân i godi ofn ar rywun am ei bod yn teimlo'n rhwystredig gan ddweud: "Mae gen i bump o blant."

Yn gynharach yn yr achos clywodd y llys fod y tân a gynnodd y gadair wthio wedi ei ddechrau gan rywun yn defnyddio fflam agored.

Honnodd Ms Smith fod drws ffrynt yr adeilad wastad ar agor ac y gallai unrhyw un wedi cerdded mewn i'r cyntedd a rhoi'r gadair wthio ar dân.

Straeon perthnasol