Taro a ffoi: Heddlu'n enwi dyn fu farw yn Abercynon

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De wedi enwi'r dyn 34 oed fu farw ar ôl iddo gael ei daro gan gar yn Abercynon nos Wener.

Bu farw Christopher Griffiths yn yr ysbyty yn dilyn achos taro a ffoi honedig am 7.15pm yn Stryd Margaret y noson honno.

Ni stopiodd y gyrrwr a daethpwyd o hyd i'r car wedi ei losgi yng Nghilfynydd.

Yn Llys Ynadon Merthyr Tudful ddydd Llun cafodd dyn 22 oed o Abercynon ei gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus a chafodd menyw 27 oed ei chyhuddo o gynorthwyo troseddwr.

Roedd Mr Griffiths yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Aberpennar ac yn gweithio fel töwr er ei fod wedi bod yn ddi-waith yn ddiweddar.

Mewn datganiad dywedodd teulu Mr Griffiths: "Mae pawb methu â chredu ei fod wedi ein gadael.

"Roedd yn uchel ei barch fel aelod o gymuned Abercynon ac roedd ganddo bersonoliaeth heintus oedd yn swyno pawb."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111, gan ddyfynnu cyfeirnod 115292.

Straeon perthnasol