Dirwyn Clwb Pêl-droed Llanelli i ben oherwydd dyledion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Llanelli gwpan Cymru yn 2011

Mae Clwb Pêl-droed Llanelli wedi cael ei ddirwyn i ben yn yr Uchel Lys yn Llundain yn sgil dyledion treth o dros £21,000.

Roedd y clwb wedi honni nad oedd y rhan fwya' o'r arian yn ddyledus.

Ond penderfynodd y Cofrestrydd Derrett fod yn rhaid cyflwyno gorchymyn i ddirwyn y clwb i ben yn dilyn cyfres o wrandawiadau.

Wrth ddyfarnu nad oedd y clwb wedi llwyddo i dalu'n llawn, nag i gofrestru fel methdalwyr, ers y gwrandawiad blaenorol fis Mawrth, dywedodd: "Mae'n ddrwg gen i, mae'n ymddangos i mi ei fod yn hollol amlwg yr hyn oedd yn ddisgwyliedig ac nid wyf yn credu fod y camau priodol wedi'u cymryd.

"Rwyf yn mynd i gyflwyno gorchymyn gorfodol."

Roedd cyfreithwyr ar ran y clwb wedi dadlau bod 'na amheuon ynglŷn â dilysrwydd y ddyled £21,000 ers i'r clwb droi'n amatur fis Awst y llynedd, gan olygu nad oedd chwaraewyr wedi cael eu talu ers hynny ac nad oedd unrhyw drethi cyflog yn ddyledus.

'Rhy hwyr'

Ond yn ôl Matt Smith, ar ran Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, roedd £3,000 o'r ddyled yn ymwneud â Threth Ar Werth, fyddai ddim yn effeithio ar y newid, ac nad oedd unrhyw ymgais wedi'i wneud i dalu'r swm hwnnw.

Dywedodd cyfreithwyr y clwb y bydden nhw'n barod i'w dalu, ond penderfynodd y Cofrestrydd ei bod yn rhy hwyr a gwnaethpwyd y gorchymyn.

Mae'r datblygiad yn golygu fod materion y clwb yn cael eu trosglwyddo i Dderbynydd Swyddogol, fydd yn ceisio sicrhau bod cymaint o'r dyledion ag sy'n bosib yn cael eu talu, cyn dirwyn y busnes i ben.

Enillodd Llanelli, oedd yn chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, Gwpan Cymru yn 2011.

Cafodd tîm arall o Uwch Gynghrair Cymru, Castell-nedd, hefyd ei ddirwyn i ben y llynedd.

Fis Mai'r llynedd, fe lwyddodd Clwb Rygbi Castell-nedd i osgoi tynged debyg drwy dalu eu dyledion i Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol