Marwolaethau cwpl yn 'ddamweiniol'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Facebook
disgrifiad o’r llunRoedd David Platt ac Alicia Williams wrth eu bodd gyda'u cŵn

Fe gafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi yn y cwest i farwolaeth cwpl a foddodd yn afon Clywedog ger Wrecsam ar ôl glaw trwm.

Roedd Alicia Williams a David Platt, y ddau yn 25 oed ac yn byw yn Rhiwabon, wedi mynd a'u pum ci am dro i'r afon ym mis Medi er mwyn eu golchi ac fel eu bod yn gallu cael ychydig o ymarfer.

Dywedodd llygad dystion yn ystod y cwest eu bod wedi gweld y ddau yn chwerthin ac yn ymolchi eu cŵn ger yr afon.

Mi ddywedon nhw hefyd bod lefel y dŵr yn yr afon yn uchel wedi dyddiau o dywydd garw ond ni welodd neb nhw yn mynd mewn i'r afon.

Pryderon y teulu

Cafodd corff Ms Williams, oedd yn fam i ferch ifanc, ei ddarganfod tua 5pm y diwrnod hwnnw gan ddyn arall oedd yn cerdded ei gi.

Cafwyd hyd i gorff Mr Platt ymhellach i lawr yr afon toc wedi hanner nos. Roedd ei gorff wedi ei wasgu yn erbyn coeden.

disgrifiad o’r llunWedi'r tywydd garw roedd yr afon wedi codi mewn amser byr iawn

Fe gododd teulu David Platt bryderon am yr amser y cymerodd hi i'r gwasanaethau brys ddechrau chwilio amdano'r diwrnod hwnnw.

Ond fe ddywedodd y dirprwy grwner ar gyfer gogledd Cymru, Nicola Jones, fod hofrennydd wedi cyrraedd y lleoliad yn gyflym ac nad oedd unrhyw arwydd fod y dyn 25 oed yn fyw.

Ychwanegodd ei bod yn fodlon fod David Platt wedi marw yn gyflym ar ôl mynd mewn i'r afon ac nad oedd dim yn awgrymu iddo geisio dianc o'r afon trwy ddal gafael mewn cerrig neu goed.

Llif pwerus yr afon

Dywedodd y dirprwy grwner: "Yr achos mwyaf tebygol yw eu bod wedi disgyn i mewn i'r afon neu wedi mynd mewn i'r afon a bod y llif mor bwerus eu bod wedi boddi.

"Fe aethon nhw i mewn i'r dŵr a doedd ganddyn nhw ddim gobaith.

"Doedd dim syniad ganddynt pa mor beryglus oedd y sefyllfa wrth iddyn nhw sefyll mor agos i'r gored."

Fe ddywedodd y dirprwy grwner hefyd y bydd yn ysgrifennu at Gyngor Wrecsam, yr Ymddiriedolaeth Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru am nad oes unrhyw arwyddion ar y llwybr yn rhybuddio am y peryglon o lifogydd ac i beidio â mynd mewn i'r dŵr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol