Cyhoeddi arlwy nos yr Eisteddfod

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, other
disgrifiad o’r llunBydd Elen Manahan Thomas yn canu yn Y Meseia ar y nos Sadwrn

Cerddoriaeth Robat Arwyn fydd yn llenwi'r pafiliwn yn ystod cyngerdd agoriadol Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffiniau'r haf yma.

Ar nos Wener Awst 2, bydd Rhys Meirion a Chôr Rhuthun yn perfformio detholiad o ganeuon y cyfansoddwr lleol.

Bydd côr o ferched oedran uwchradd yr ardal hefyd yn canu yn y cyngerdd.

Mae'r côr hwnnw wedi ei sefydlu yn arbennig ar gyfer y Brifwyl.

Arlwy'r wythnos

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol hefyd wedi cyhoeddi manylion y cyngherddau eraill fydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos ym mis Awst.

Ar y nos Sadwrn, un o weithiau'r cyfansoddwr Handel, Y Meseia, fydd yn cael ei berfformio gan Gôr yr Eisteddfod.

Bydd pedwar o unawdwyr hefyd yn ymuno gyda nhw gan gynnwys Elin Manahan Thomas, Gwyn Hughes Jones, Leah-Marian Jones, a Gary Griffiths - sy'n cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Canwr y Byd eleni.

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fydd yn chwarae'r gerddoriaeth.

Noson Lawen

Ar ddydd Llun, Awst 5, bydd y Noson Lawen yn cael ei chynnal yng Nghwmni Hogia'r Wyddfa, sydd eleni yn dathlu 50 mlynedd ers eu ffurfio.

Bydd amryw o artistiaid yn ymddangos ar y llwyfan gyda nhw megis Tara Bethan, Wil Tân, John Ogwen a Trebor Edwards. Dilwyn Morgan fydd yn cyflwyno'r noson.

Nos Fawrth, Awst 6, fe fydd cyfle i wrando ar berfformwyr ifanc fel Gwawr Edwards, Elgan Llyr Thomas a'r grŵp pres sydd yn cynnwys ffanfferwyr Gorsedd y Beirdd, Pres Poced.

Bryn Fôn

Bryn Fôn fydd yn gorffen yr wythnos gydag Ynyr Llwyd, canwr-gyfansoddwr ifanc o ardal Dinbych, ynghyd â'r gantores Casi Wyn.

Dywedodd Hywel Wyn Edwards, a fydd yn gyfrifol fel Trefnydd am y tro olaf yn yr Eisteddfod hon:

"Rwy'n ffyddiog y bydd y rhaglen gyngherddau eleni'n apelio at nifer fawr o bobl.

"Mae digonedd o adloniant o bob math drwy gydol yr wythnos, a'r gobaith yw y bydd y rhaglen yn apelio at y gynulleidfa yn nalgylch yr Eisteddfod yn ogystal â thrwy Gymru.

"Mae'r rhain yn nosweithiau agos atoch, sy'n gyfle i arddangos nifer fawr o ddoniau, gydag amryw ohonynt wedi cychwyn ar eu gyrfa yn dilyn llwyddiant ar lwyfan y Pafiliwn."

Mi fydd y tocynnau ar gyfer y cyngherddau ar gael i'w prynu o ddydd Mercher Ebrill 24 ymlaen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol