Dyn o flaen llys wedi ffrwydradau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunCafodd uned difa bomiau eu galw i eiddo yn Ninbych

Mae cyn faer tre' Dinbych wedi ymddangos o flaen ynadon ym Mhrestatyn wedi'i gyhuddo o achosi ffrwydrad.

Mae John Larsen, 46, o Bwllgrawys, Dinbych - cynghorydd tre' gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol - wedi'i gyhuddo o achosi ffrwydrad yn anghyfreithlon ar Fawrth 24, a allai fod wedi peryglu bywyd neu achosi difrod i eiddo yn Ninbych.

Mewn gwrandawiad a barodd bum munud, dywedodd James Neary, ar ran yr erlyniad, wrth y Barnwr Rhanbarthol Andrew Shaw ei fod yn gyhuddiad hynod o ddifrifol ac anghyffredin.

Mae Mr Larsen yn gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn.

Llys y Goron

Ni wnaethpwyd cais am fechnïaeth ac mae disgwyl i Mr Larsen ymddangos o flaen Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Llun nesa'.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod dynes 40 oed, oedd hefyd wedi'i harestio mewn cysylltiad â'r ffrwydradau, wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr heddlu'n parhau i ymchwilio.

Mae plismyn wedi bod yn ymchwilio i dros 12 achos honedig o dân gwyllt yn cael eu tanio yn hwyr yn y nos, gan falu ffenestri a difrodi ceir.

Bu'n rhaid i hyd at 40 o breswylwyr adael eu cartrefi yn Mhwllgrawys nos Wener, wrth i'r heddlu archwilio eiddo ger Ffordd Smithfield yn y dre'.

Tua 6:00pm ddydd Sadwrn, bu'n rhaid galw arbenigwyr i'r un eiddo eto.

Cafodd trigolion lety yn Neuadd y Dre Dinbych wrth i'r chwilio fynd yn ei flaen, cyn iddynt gael dychwelyd adre' am 10:00pm.

'Diogelwch y cyhoedd'

Dywedodd yr heddlu ddydd Sul fod y gwaith chwilio wedi dod i ben.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Andrew Williams: "Fy mlaenoriaeth i yw sicrhau diogelwch y cyhoedd.

"Yn yr achos hwn rydym wedi galw adnoddau arbenigol er mwyn sicrhau diogelwch pawb yn yr ardal.

"Oherwydd yr angen i fod yn rhagofalus rydym wedi gofyn i bobl adael eu tai."

Diolchodd i bobl leol am eu cydweithrediad ac apelio eto am unrhyw wybodaeth am y gyfres o ddigwyddiadau'n ymwneud â thân gwyllt.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol