'Angen pwerau i amrywio trethi'

Rhiannon Michael
Uned Wleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Danny Alexander yn annerch cynhadledd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yng Nghaerdydd.

Rhaid i'r Cynulliad gael pwerau i amrywio trethi, yn ôl Ysgrifennydd y Trysorlys, Danny Alexander.

Roedd Danny Alexander yn annerch cynhadledd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd y byddai'n gweithio'n "ddiflino" i sicrhau hynny ac na fyddai'n "caniatáu" i ymateb y llywodraeth glymblaid i adroddiad Comisiwn Silk osgoi ymrwymiad i ddatganoli pwerau amrywio trethi "sylweddol" i'r Cynulliad.

Yn ôl Mr Alexander, roedd Comisiwn Silk, sydd wedi argymell pwerau amrywio trethi i Gymru yn ffrwyth ymrwymiad y blaid i ddatganoli pellach i Gymru.

Unigryw

Roedd gwleidyddion Bae Caerdydd, meddai, yn unigryw yn y byd gan fod ganddyn nhw bwerau deddfu a gwariant ond heb gyfrifoldeb codi trethi.

"Byddai cael Senedd go iawn gyda chyfrifoldebau ychwanegol yn creu economi gryfach mewn cymdeithas decach i Gymru," meddai Mr Alexander, AS Inverness, Nairn, Badenoch a Strathspey yn yr Alban, gwlad sydd eisoes â phwerau amrywio trethi.

"Mae angen model newydd o ddatganoli ar Gymru, model lle mae pwerau codi arian yn cryfhau atebolrwydd hefyd, model lle mae pwerau trethi sylweddol yn caniatáu pwerau benthyg cyfwerth.

"Rydym ni'n dal i weithio trwy ein hymateb i Gomisiwn Silk gyda Llywodraeth Cymru.

Record

"Ond wnaf fi ddim caniatáu ymateb i Silk sydd ddim yn ateb y dyheadau hynny."

Trafododd record ei blaid mewn llywodraeth, gan bwysleisio eu hymrwymiad i dorri dyled y Deyrnas Unedig.

Mynnodd y bydden nhw'n parhau i geisio gwella'r economi.

"Ein blaenoriaeth fel llywodraeth o hyd yw glanhau llanast economaidd Llafur.

"Dyna fydd ein blaenoriaeth tan fod y gwaith wedi ei wneud gan y byddai hi'n gwbl annheg i orfodi'n plant i dalu'r bil am fethiannau'r gorffennol."

Straeon perthnasol