Sefyllfa ar fin gwella, medd arweinydd

Rhiannon Michael
Uned Wleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Kirsty Williams: 'Isetholiad Eastleigh yn drobwynt'

Ar ail ddiwrnod cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol mae arweinydd y blaid yng Nghymru wedi dweud eu bod nhw wedi bod trwy gyfnod caled ym mlynyddoedd cyntaf y glymblaid yn San Steffan ond bod y sefyllfa ar fin gwella.

Dywedodd Kirsty Williams eu bod nhw ar fin cyrraedd trobwynt, gan i'r blaid wneud yn well na'r disgwyl yn is-etholiad De Caerdydd a Phenarth cyn adeiladu ar hynny i gadw sedd Eastleigh yn yr isetholiad hwnnw.

Cyfeddefodd i'r feirniadaeth "ddidostur" o'i phlaid wedi iddyn nhw glosio at Ceidwadwyr fod yn "ergyd" i'w hyder.

"Fe wnaethon ni benderfyniad dewr yn 2010 a thra bod cyfleon etholiadol hanner cyntaf pum mlynedd y glymblaid heb fod yn wych, mae pethau'n edrych yn well.

'Trobwynt'

"Os oedd canlyniad is-etholiad De Caerdydd a Phenarth yn arwydd bod pethau'n newid, roedd Eastleigh yn drobwynt."

Beirniadodd yn chwyrn "ddiffyg uchelgais" y Blaid Lafur mewn llywodraeth ym Mae Caerdydd.

"Mwyaf sŵn, llestri gweigion" oedd yr ymadrodd gorau i ddisgrifio'r Blaid Lafur yng Nghymru ac yn San Steffan, yn ôl Ms Williams, gan adleisio rhybudd cyn arweinydd y blaid honno, Tony Blair, sy'n pryderu bod y blaid yn elwa ar ddicter y cyhoedd yn lle cynnig syniadau i ennill eu cefnogaeth.

"Nid yn unig nad oes unrhyw fath o syniadau gan Lywodraeth Lafur Cymru, maen nhw'n methu'n llwyr â gweithredu polisïau ymarferol pan maen nhw'n eu cael ar blât," meddai, gan gyfeirio at bolisïau'r Democratiaid Rhyddfrydol oedd yn rhan o'u cytundeb â Llafur i basio cyllideb 2011-2012.

Un o'r rheiny yw cynllun arfaethedig i roi cymorth i brynwyr am y tro cyntaf.

'Llywodraeth anghywir'

Daeth y cyhoeddiad yr wythnos ddiwetha' nad oedd y llywodraeth yn gallu ei weithredu.

"Y syniad cywir, y llywodraeth anghywir," meddai Ms Williams.

Ei neges hi oedd bod gan ei phlaid bolisïau da ar waith a bod angen lledu'r neges honno.

"Rhaid i ni beidio â blino ar ddweud wrth ein cymunedau os ydyn nhw eisiau economi gryfach a chymdeithas decach, dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol all wneud hynny."

Straeon perthnasol