Nick Clegg: 'Dim symud i'r dde'

Rhiannon Michael
Uned Wleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Clegg: Pwysleisiodd ei ymrwymiad i ddatganoli mwy o rym i Fae Caerdydd

Mae'r Dirprwy Brif Weinidog wedi dweud na fydd yn barod i fod yn rhan o gabinet "fyddai'n gwthio polisïau asgell dde".

Roedd Nick Clegg yn annerch cynhadledd Y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghaerdydd.

"Gadewch i fi fod yn glir," meddai, "fydd dim symudiad i'r dde gan y llywodraeth hon tra 'mod i wrth fwrdd y cabinet.

"Gall meincwyr cefn y Ceidwadwyr gadw cymaint o stŵr ag y maen nhw'n dymuno.

'Tir canol'

"Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw'r llywodraeth glymblaid hon yn sownd yn y tir canol."

Pwysleisiodd ei ymrwymiad i ddatganoli mwy o rym i Fae Caerdydd a galwodd am fwy o drafodaeth ar ddatganoli pellach.

Ei ddadl oedd bod datganoli pellach yn rhan annatod o greu cymdeithas decach - er bod tystiolaeth y glymblaid i Gomisiwn Silk sy'n edrych ar bwerau'r cynulliad yn dweud nad oes angen unrhyw newid mawr i'r pwerau presennol.

"Fel Democratiaid Rhyddfrydol rydym ni'n gwybod bod cymuned decach i Gymru'n golygu mwy o bŵer i Gymru hefyd," meddai.

"Dyna pam i ni bwyso am sefydlu Comisiwn Silk a pham yr ydym ni eisiau dadl go iawn am sut i ddatganoli mwy o rym.

"Mae fy ymrwymiad i i ddatganoli mwy o bwerau i Gymru cyn gryfed ag erioed."

Pob cefndir

Galwodd ar ei blaid i weithio'n galetach i sicrhau bod pobl o bob cefndir yn cael eu hethol yn gynrychiolwyr.

Dywedodd fod Kirsty Williams, arweinydd y blaid Gymreig, yn "esiampl" fod modd i fenywod fod yn llwyddiannus mewn gwleidyddiaeth.

"Pan rwy'n gweld Kirsty, Jenny Willott neu Eluned Parrott ... rwy'n gwybod bod gennym ni genhedlaeth o fenywod ysbrydoledig yn codi yn ein mysg.

"Rhaid i ni adeiladu ar hynny - mae gormod o ddynion gwelw yn y blaid, ac mae rhaid i hynny newid."

Dywedodd wrth y cynadleddwyr y dylen nhw feddwl yn galed wrth ddewis ymgeiswyr er mwyn sicrhau bod cynrychiolaeth well o bobl o gefndiroedd ethnig ac o'r gymuned hoyw yn rheng flaen y blaid.

'Synhwyrol'

Gwadodd Mr Clegg honiadau bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn torri gwariant cyhoeddus yn rhy gyflym.

Dywedodd na fyddai'r llywodraeth yn torri ynghynt nac yn ddyfnach, a bod y toriadau presennol yn digwydd ar "raddfa synhwyrol" o'i chymharu â gwledydd eraill, gan gynnwys Ffrainc, Sbaen ac America.

Cyhuddodd Arweinydd yr Wrthblaid Ed Miliband a'i ganghellor Ed Balls o fwynhau "cysur bod yn wrthblaid".

"Yr unig gynllun sydd gan Lafur yw mwy o'r hyn achosodd y llanast yma yn y lle cyntaf, mwy o wario, mwy o fenthyg a mwy o ddyled.

"Dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol all adeiladu economi gryfach a chymdeithas decach, gan ganiatáu i bawb wella'u bywydau."

Swyddi gwyrdd

Dywedodd yr Ysgrifennydd Ynni Ed Davey fod cyfle i greu cannoedd o filoedd o swyddi gwyrdd wrth hybu ynni adnewyddol a denu busnesau i adeiladu cydrannau melinau gwynt ym Mhrydain yn lle dim ond eu mewnforio.

Holodd un aelod a fyddai'r llywodraeth yn ystyried gosod peilonau trydan i drosglwyddo ynni'r melinau gwynt o dan y ddaear er mwyn arbed y tirlun.

"Mae rhoi'r trosglwyddyddion dan ddaear yn gallu costio bum gwaith yn fwy nag uwchben y ddaear," meddai Mr Davey.

Awgrymodd fod dyfodol ansicr i godi morglawdd dros Fôr Hafren, gan ddweud y byddai modd ennill tir os deuai cynllun fyddai'n "datrys heriau economaidd ac amgylcheddol".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol