Pysgotwr yn dal cath fôr yn pwyso dros 107 cilogram

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, David Griffiths
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y pysgodyn ei roi yn ôl yn y môr ar ôl iddo gael ei bwyso.

Mae pysgotwr yn dathlu wedi iddo ddal pysgodyn anferth 7.6 troedfedd (2.3 metr) o hyd a phwyso bron 17 stôn (107 cilogram).

Bu'n rhaid i David Griffiths o Sarn ger Y Drenewydd dreulio 90 munud i dynnu'r gath fôr 500 troedfedd (152 metr) o'r môr oddi ar arfordir Oban yn Yr Alban.

Dywedodd Mr Griffiths, 46 oed, ei fod wedi torri record Prydain o wyth pwys wrth ddal y pysgodyn 235 pwys ond nid oedd yn record swyddogol am fod y pysgodyn ddim wedi ei bwyso ar y lan.

Cafodd y pysgodyn ei roi yn ôl yn y môr ar ôl iddo gael ei bwyso.

'Rhyddhau'r pysgodyn'

Yn ôl Mr Griffiths, sy'n gyhoeddwr llyfrau pysgota, bun rhaid i bedwar o bobl i godi'r gath fôr i'r cwch pysgota yn ystod taith pysgota ar Ebrill 2.

"Roedd y pysgodyn yn mesur 91 modfedd o'i drwyn i'w gynffon ac yn 71 modfedd o led," meddai Mr Griffiths.

"Sylweddolon ni ein bod wedi torri record Prydain yn answyddogol ond fe fyddai'n rhaid imi wedi lladd y pysgodyn a'i bwyso ar dir sych i sicrhau record swyddogol.

"Dwi ddim yn cytuno â lladd pysgod felly fe wnaethon ni ryddhau'r pysgodyn ar ôl tynnu lluniau ohono."