Yr artist Andrew Vicari yn 75 oed

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r artist Andrew Vicari, sydd yn enedigol o Bort Talbot, yn dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed
disgrifiad o’r llunYn fab rhieni o Parma yn Yr Eidal, aeth Vicari i Ysgol Ramadeg Castell Nedd ac ymysg ei atgofion cynnar mae ymweliadau i'w dad gafodd ei gaethiwo yn ystod yr Ail Ryfel Byd
disgrifiad o’r llunPan oedd yn 12 oed enillodd Vicari'r fedal aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol wedi i'w athrawes gelf, Margaret Thomas, ei annog i gystadlu
disgrifiad o’r llunWedi ido fod yn y coleg celf yn Abertawe aeth i'r Slade School of Fine Art yn Llundain lle cafodd ei fentora gan Francis Bacon (1909-92), a lle cafodd Lucian Freud (1922-2011), Josef Herman (1911-2000) a Sir William Coldstream (1908-87) ddylanwad arno
disgrifiad o’r llunTra'n astudio yn y Slade, daeth Vicari mewn cysylltiad gyda'r artist o Gymru Augustus John (1878-1961), ac fe'i perswadiodd i fod yn fodel iddo
disgrifiad o’r llunCynhaliwyd arddangosfa gyhoeddus gyntaf Vicari yn Oriel Redfern yn Llundain yn 1956. Yn y 1970au cynnar cafodd ei gyflwyno i'r byd Arabaidd gan ffrind yn y Swyddfa Dramor
disgrifiad o’r llunYn 1978, pedair blynedd wedi iddynt gael eu comisiynu gan Frenin Saudi Arabia, gorffennodd gyfres o 60 baentiadau o'r enw Triumph of the Bedouin, sydd yn cael eu harddangos yn y King Faisal Conference Centre yn Riyadh
disgrifiad o’r llunHonnir i Vicari ailgyflwyno'r ffigwr ddynol i waith celfyddydol Islamaidd wedi 14 canrif
disgrifiad o’r llunDaeth yn artist ryfel swyddogol Saudi Arabia yn Operation Desert Storm yn 1991. Paentiodd gasgliad o dros 125 o luniau mewn olew a chafodd y rhain eu gwerthu am £17m yn 2001
disgrifiad o’r llunMae Vicari wedi ymddangos yn rheolaidd yn rhestrau papurau newydd o'r cyfoethogion. Yn 2012 amcangyfrifodd y Sunday Times bod ganddo ffortiwn o £85m
disgrifiad o’r llunYn ogystal â meithrin cysylltiadau gyda brenhindod Arabaidd, dros y blynyddoedd mae llun Vicari wedi cael ei dynnu gydag arweinwyr megis Vladimir Putin a Helmut Kohl, ac mae hefyd wedi gweithio yn China
disgrifiad o’r llunNid yw'r llun yma o'r artist Gymraeg Syr Kyffin Williams, sydd yn dyddio o 2011, wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus o'r blaen. Ar hyn o bryd mae ar fenthyg i glwb y Cardiff and County
disgrifiad o’r llunMae Vicari yn awr yn byw yn Monte Carlo, Monaco, a hefyd ganddo dai yn Nice, Ffrainc a Riyadh, Saudi Arabia ond nid yw wedi anghofio ei gysylltiadau Cymraeg. Yn 2002 paentiodd furlun yn un o ystafelloedd wisgo Stadiwm y Mileniwm