Tafarn gymunedol yn agor yn Y Mwynglawdd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tyn y Capel
Disgrifiad o’r llun, Roedd y dafarn ar gau am ddwy flynedd

Mae tafarn mewn pentref ger Wrecsam oedd wedi bod ar gau am ddwy flynedd wedi ail-agor fel menter gymunedol.

Y gred yw bod Tyn-Y-Capel yn Y Mwynglawdd wedi bodoli ers tua 1250 a'i bod wedi cael ei defnyddio gan fynachod ar bererindod rhwng Treffynnon ac Abaty Glyn-y-groes.

Wedi i'r dafarn gau yn 2011 sefydlwyd cwmni cymunedol fel y gallai pobl leol godi digon o arian i'w hail-agor.

Dywedodd Eifion Williams, cadeirydd pwyllgor cyfarwyddwyr y dafarn: "Mae pob math o grwpiau cymunedol wedi dod at ei gilydd ...

'Sesiynau'

"Mae grŵp garddio wedi bod yn brysur o amgylch yr adeilad ac yn gobeithio sefydlu darn o dir er mwyn tyfu llysiau tu ôl i'r dafarn.

"Hefyd mae grŵp adloniant yn gobeithio cael sesiynau ar ddydd Sul yn debyg i'r rhai sy'n digwydd yn Iwerddon gyda phobl yn dod â'u hofferynnau i'r dafarn ...

"Yn ogystal rydyn ni'n gobeithio cynnal nifer o ddigwyddiadau eraill."

Yn ddiweddar, mae dwy dafarn arall yn yr ardal wedi ail-agor fel mentrau cymunedol, y Raven yn Llanarmon-yn-Iâl a'r Saith Seren yn Wrecsam.

Dywedodd Mr Williams: "Ym Mhrydain mae 17 o dafarnau cymunedol ac er bod cannoedd o dafarnau wedi cau does 'run o'r 17 wedi cau.

"Beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol yw bod pobl yn teimlo mai eu tafarnau nhw eu hunain ydyn nhw."

Ffilmio

Cafodd y prosiect hwb ym mis Hydref pan ddaeth y cogydd Heston Blumenthal i'r dafarn i ffilmio rhaglen deledu.

Nod y rhaglen oedd hyrwyddo'r dafarn leol a dywedodd Mr Williams ei bod wedi codi proffil y prosiect.

"Mae'r ymateb wedi bod yn wych yn lleol," meddai. "Mae pobl wedi bod yn gefnogol iawn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol