Troseddwyr: Cyrsiau i atal goryfed yn y De-orllewin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwrs yn rhan o ymgyrch i leihau trais sy'n ymwneud ag alcohol yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot

Bydd cyrsiau i atal goryfed ar gael i bobl sydd wedi troseddu pan oedden nhw'n feddw.

Bydd y cyrsiau Taclo Goryfed Cymunedau Mwy Diogel (Tasc) ar gael i bobl sy'n derbyn hysbysiad cosb benodedig gyda'r ysgogiad y byddant dim ond yn gorfod talu hanner y ddirwy am gwblhau'r cwrs.

Mae'r cyrsiau hefyd ar gael i'r rheiny sydd wedi eu gwahardd rhag mynd i fwy na 50 o dafarndai canol dinas.

Mae'r cwrs yn rhan o ymgyrch i leihau trais sy'n ymwneud ag alcohol yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

'Arlwy arloesol'

Mae'r cwrs yn cael ei redeg gan Gyngor Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau Gorllewin Morgannwg ac yn cael ei weithredu ar ran Partneriaethau Abertawe Mwy Diogel a Chastell-nedd Port Talbot Mwy Diogel.

Bwriad y cwrs tair awr yw codi ymwybyddiaeth ynghylch camddefnyddio alcohol a dysgu am ddiogelwch personol a'r oblygiadau cymdeithasol a chyfreithiol o oryfed.

Dywedodd Lisa Shipton o Gyngor Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau Gorllewin Morgannwg: "Rydym am i bobl fwynhau eu hunain pan maen nhw'n mynd allan am y nos ond mae'n rhaid iddynt ymddwyn yn gyfrifol.

"Mae cwrs Tasc wedi'i anelu at y lleiafrif hynny sy'n ymddwyn yn annerbyniol ar ôl un neu ddwy ddiod yn ormod."

'Newid ymddygiad lleiafrif'

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Julian Williams o Heddlu De Cymru ei fod yn croesawu'r cwrs.

"Doed dim dwywaith y bydd y cwrs yn cyfrannu at yr arlwy arloesol o gynlluniau i helpu gwneud mynd allan am noson yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot yn fwy diogel."

"Mae angen inni newid ymddygiad y lleiafrif nad ydynt yn gallu rheoli eu hymddygiad ar ôl yfed gormod o alcohol.

Bydd y cwrs Tasc yn helpu addysgu pobl ac rwy'n gobeithio y bydd yn eu hatal rhag troseddu yn y dyfodol.

"Mae un ergyd yn gallu difrodi bywydau pobl - y dioddefwyr a'r troseddwyr.

"Rwy'n annog pobl i osgoi fod yn ymosodol neu fod yn dreisgar pan maen nhw'n mynd allan am y nos."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol