Atgyfodi cynllun nwy ar gyfer Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Caeodd yr hen waith cemegol yn 2005

Mae cais newydd i atgyfodi cynlluniau ar gyfer storfa nwy hylif naturiol (LNG) yn Amlwch wedi ei gyflwyno i Gyngor Môn.

Cafodd y cynllun gwreiddiol i godi'r storfa ar hen safle gwaith cemegol Great Lakes ei gymeradwyo yn 2007 cyn i gwmni o America, Canatxx, roi'r gorau iddo oherwydd ffactorau economaidd.

Ond mae'r cwmni ymgynghori, Barton Willmore, wedi cyflwyno cais newydd i godi storfa ar yr un safle ar ran Amlwch LNG.

Dywed ymgynghorwyr y gallai 300 o swyddi gael eu creu i adeiladu'r storfa cyn i 60 swydd barhaol gael eu creu yno.

'Nifer o swyddi'

Byddai tanceri yn mewnforio LNG i lanfa 1.8 milltir (3 cilometr) oddi ar arfordir Amlwch.

Yna byddai'r LNG yn cael ei gludo trwy bibell danddaearol i'r storfa cyn i'r nwy hylif naturiol gael ei drawsnewid i nwy naturiol a'i dosbarthu i rwydwaith nwy'r DU.

"Mae hwn yn ddatblygiad pwysig o ran dyfodol cyflenwad nwy yn y DU ac mae'r cyngor sir wedi adnabod fod angen cynllun o'r fath," meddai Adrian James, sy'n arwain tîm ynni'r ymgynghorwyr.

"Bydd y cynllun hefyd yn creu safle sydd wedi bod yn wag am dros ddegawd ac fe fydd yn creu nifer o swyddi adeiladu yn ogystal â nifer o swyddi parhaol are ôl i'r storfa gael ei hadeiladu."

Mae gan hen waith cemegol Great Lakes hanes diwydiannol hir ar Ynys Môn a bu'n cynhyrchu Bromin o ddŵr y môr gan gwmni Associated Octel ac yna Great Lakes Chemicals cyn i'r safle gau yn 2005.

Cafodd y cais cynllunio gwreiddiol i godi safle LNG yn Amlwch ei gymeradwyo gan gynghorwyr Ynys Môn yn 2007 ond chafodd y cynllun hwnnw mo'i wireddu.

Dywedodd Barton Willmore eu bod yn gobeithio y byddai'r cynlluniau newydd yn cael eu hystyried gan Gyngor Môn ym mis Mehefin.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol