Ar newydd wedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhun ap Iorwerth a Bethan Rhys Roberts yw'r ddau gyflwynydd

Mae rhaglen Newyddion ar ei newydd wedd yn cael ei darlledu ddydd Llun.

Un o'r newidiadau mwya' yw bod y rhaglen yn symud o 7.30pm i 9pm.

Bethan Rhys Roberts a Rhun ap Iorwerth yw'r ddau gyflwynydd gydag adroddiadau am straeon lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Dywedodd Rhun sydd wedi bod yn newyddiadura gyda'r BBC ers 1994: "Mi fydd amser hwyrach y bwletin yn golygu y byddwn yn gallu edrych yn ehangach ar straeon mawr y dydd.

"Mae Newyddion 9 S4C yn mynd i fod yn unigryw ar draws y prif sianeli teledu.

"I unrhyw un, yn siarad Cymraeg ai peidio, sydd isio golwg unigryw ar y dydd yng Nghymru a thu hwnt - S4C ydy'r lle i fod."

Gweddu

Dywedodd Bethan, sydd hefyd yn cyflwyno Good Morning Wales: "Trwy gydol fy ngyrfa, yr hyn sy'n aros yn y cof yw'r sgyrsiau, boed hynny gyda phrif weinidogion, mam sy'n poeni am iechyd ei phlentyn neu filwr sy'n mynd i ryfel."

Dywedodd fod y slot newydd yn gweddu'n fwy i fywydau pobl sydd gyda chyfrifoldebau a dyletswyddau teuluol.

"Fel mam dwi'n gwybod bod bywyd yn brysur, a tydi hi ddim wastad yn hawdd eistedd i lawr i wylio'r newyddion ... mae angen gwneud swper, cael y plant i'w gwelyau ac ati.

"Felly gobeithio erbyn 9pm y bydd y prysurdeb wedi tawelu.

"Mi fydd Newyddion 9 yn gyfle delfrydol i edrych nôl ar ddigwyddiadau'r dydd ac ymlaen at yr hyn sydd i ddod - cyn belled ag sy'n bosib ym myd newyddion."

Y cyfansoddwr Gareth Glyn sydd wedi cyfansoddi'r gerddoriaeth newydd ar gyfer y rhaglen Newyddion 9.

Cerddorfa BBC Cymru sydd wedi recordio'r arwyddgan.

Eisoes mae wedi cyfansoddi cerddoriaeth agoriadol Wales Today.

Straeon perthnasol