Corff mewn cist: 18 mlynedd dan glo

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, NW Police
disgrifiad o’r llunCafodd John Yates ei garcharu am oes ddydd Gwener

Mae dyn aeth â chorff ei wraig yng nghist ei gar i orsaf heddlu yng ngogledd Cymru wedi ei garcharu am leiafswm o 18 mlynedd am ei llofruddio.

Curodd John Yates, 58 oed o Warrington, ei wraig Barbara, 49 oed, i farwolaeth ym mis Gorffennaf 2012.

Roedd wedi gwadu'r cyhuddiad o lofruddiaeth ond wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad.

Ar ôl iddo ladd ei wraig rywle yn Warrington fe yrrodd i swyddfa'r heddlu yn Llanelwy ym mis Gorffennaf y llynedd gyda chorff ei wraig yn ei gar.

'Tystiolaeth lethol'

Fe'i cafwyd yn euog mewn gwrandawiad blaenorol yn Llys y Goron Caernarfon.

Dywedodd y barnwr ar y pryd fod Yates yn euog yn sgil "tystiolaeth lethol".

Clywodd y llys fod Mrs Yates, oedd yn briod gydag Yates am 30 mlynedd, hefyd wedi ei thagu.

Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Gwener, dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC: "O'r dechrau rydych wedi ymddwyn mewn modd treisgar a meddiangar tuag ati.

"Roedd ei lladd yn weithred fwriadol ac yn rhywbeth oedd ar eich meddwl am wythnos cyn ei marwolaeth."

ffynhonnell y llun, Family of Barbara Yates
disgrifiad o’r llunFe gafodd Barbara Yates ei lladd ar Orffennaf 18, 2012

Y tu allan i'r llys dywedodd chwaer Mrs Yates, Angela Hyland: "Gobeithio y bydd yn marw yn y carchar.

"Roedd yn feddiangar, hunanol, ac eiddigeddus. Doedd e ddim am adael i unrhyw un arall fod gyda Barbara. Roedd hi'n byw mewn ofn, yn poeni am ei bywyd."

'Ymosodiad hirfaith'

Wedi'r ddedfryd dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Iestyn Davies o Heddlu Gogledd Cymru: "Fe gafwyd John Yates yn euog o ymosodiad hirfaith ar ei wraig Barbara arweiniodd at ei marwolaeth.

"Un o nodweddion yr achos oedd bod Barbara Yates wedi diodde' trais yn y cartref am flynyddoedd ac nid oedd wedi llwyddo i ddianc o'r berthynas dreisgar.

"Mae'n gwbl annerbyniol bod dwy fenyw bob wythnos yn y DU yn marw wrth law partner neu gynbartner, a 45% o fenywod yn diodde' rhyw fath o drais yn y cartref, ymosodiad rhyw neu stelcian.

"Hoffwn ddiolch i aelodau'r cyhoedd a fu'n gymorth yn yr ymchwiliad a gynhaliwyd rhwng Heddlu'r Gogledd a Heddlu Sir Caer.

"Roedd parodrwydd y cyhoedd i gefnogi'r ymchwiliad yn sylweddol, ac rwy'n ddiolchgar iawn i bawb."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol