Dwyn o gartref gofal: Carcharu dyn

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Landybie wedi ei garcharu am 18 mis am ddwyn £115000 o'r cartref gofal lle'r oedd e'n gweithio.

Roedd Anthony Stewart Johnson, 63 oed, wedi cymryd yr arian o gyfri banc cartref gofal Ael y Bryn yn Llanelli er mwyn helpu ei wraig i redeg Swyddfa'r Post yn Rhydaman.

Yn ogystal â bod yn gyfrifol am gyllid y cartref gofal, roedd Johnson hefyd yn rhedeg cwmni Beauty Spot Cosmetics a helpu ei wraig Lorraine yn Swyddfa'r Post.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Johnson rhwng Tachwedd 2005 a Thachwedd 2007 wedi dwyn £115,242.61 o gyfri'r cartref gofal drwy ysgrifennu sieciau i Swyddfa'r Post yr oedd ei wraig yn gofalu amdani hi, neu Beauty Spot Cosmetics.

200 awr o waith yn y gymuned

"Roedd wedi rhoi'r argraff ei fod yn gwneud taliadau dilys drwy roi enwau cyflenwyr ar fonyn y llyfr siec.

Ar un adeg roedd Johnson wedi benthyca £25000 gan Chelliah Yoganathan, perchennog Ael y Bryn ac yna ei dalu yn ôl drwy ddefnyddio arian oedd eisoes yn perthyn i'r cartref.

Cyfaddefodd Johnson o Heol Llandeilo, Llandybie, ei fod wedi dwyn a thwyllo'r cartref.

Roedd ei wraig Lorraine, 54 oed, wedi cyfaddef iddi ddefnyddio arian yr oedd hi'n gwybod oedd wedi ei ddwyn.

Fe gafodd hi ddedfryd o 15 mis o garchar wedi ei ohirio am 18 mis a chafodd orchymyn i wneud 200 awr o waith yn y gymuned.

Clywodd y llys fod Anthony Johnson wedi ei gael yn euog yn y gorffennol o dwyll tra roedd yn gyfrifol am gangen arall o'r Swyddfa'r Post.

Dywedodd Huw Rees, cyfreithiwr Anthony Johnson, fod y diffinydd wedi ad-dalu dros £26,000 o'r arian a'i fod mewn sefyllfa i ad-dalu'r gweddill.