Plant o Dywyn, Meirionnydd yn cael eu cludo i Dywyn, Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Plant o Dywyn, Meirionnydd yn cael eu cludo i Dywyn, Sir Ddinbych oherwydd dryswch map lloeren

Cafodd plant ysgol eu cludo i'r Tywyn anghywir ar ôl dryswch efo teclyn mapiau lloeren.

Roedd y disgyblion rhwng 11-14 oed o Ysgol Uwchradd Tywyn, Meirionnydd wedi gorfod ffonio eu rhieni i ddweud eu bod nhw yn Nhywyn, Sir Ddinbych sydd 80 milltir i ffwrdd.

Roedd gyrrwr bws wedi rhoi'r wybodaeth anghywir yn ei declyn mapiau lloeren wrth gludo'r plant gartref ar ôl taith i Baris.

Dywedodd Helen Lewis, Pennaeth yr Ysgol bod y camgymeriad yn un cyffredin gyda nwyddau sydd i fod i gyrraedd Tywyn, Sir Ddinbych yn cyrraedd y dre yng Ngwynedd. Ond meddai:

"Er ei fod o'n ddigwyddiad cyffredin, dyma'r tro cynta i grŵp o ddisgyblion gael eu cludo i'r dre anghywir."

Camgymeriad

Dywedodd bod y plant wedi cael amser da er gwaetha'r daith ychwanegol.

Mae'n debyg bod y camgymeriad wedi digwydd ar ôl newid gyrrwr yn Amwythig.

Roedd rhai rheini yn flin bod y sefyllfa wedi codi, ond doedd eraill ddim yn poeni gan bod y plant yn ddiogel.

Roedd merch Louise Hughes, sy'n Gynghorydd Sir ac yn un o lywodraethwyr yr ysgol, ar y daith.

"Fuaswn i ddim esiau i rywun golli ei swydd oherwydd y dryswch yma - gorymateb fyddai hynny. Y peth pwysig ydi fod y plant yn ddiogel"