Mesuryddion 'clyfar' i arbed £64 ar filiau ynni medd adroddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, British Gas
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y mesuryddion clyfar yn dangos i gwsmeriaid faint o ynni maen nhw'n defnyddio

Gallai defnyddwyr ynni yng Nghymru arbed tua £64 y flwyddyn trwy osod mesuryddion clyfar i fesur eu defnydd o drydan a nwy, yn ôl adroddiad.

Mae British Gas yn amcangyfrif y bydd y mesuryddion yn arbed £83 miliwn y flwyddyn wedi iddyn nhw gael eu gosod mewn 1.3 miliwn o gartrefi yng Nghymru. Mae llywodraeth y DU yn mynnu bod y mesuryddion yn cael eu gosod ymhob cartref erbyn 2019.

Eisoes mae'r mesuryddion yn cael eu gosod mewn dros 142,000 o gartrefi yng Nghaerdydd.

Mae'r mesuryddion clyfar yn dangos i gwsmeriaid faint o nwy a thrydan sy'n cael ei ddefnyddio, a faint yw'r gost.

Mae'r adroddiad, gan British Gas a'r dadansoddwyr busnes Oxford Economics, yn darogan y bydd cartrefi yng Nghaerdydd yn arbed £9.1 miliwn y flwyddyn, a chartrefi yn Abertawe yn arbed £6.6 miliwn.

Mae'n dweud hefyd y bydd cartrefi Cymru ar gyfartaledd yn arbed £63.70 y flwyddyn yn seiliedig ar ostyngiad o 5% mewn defnydd o ynni.

Yn ôl British Gas bydd y datblygiad yn golygu na fydd yn rhaid cyhoeddi biliau amcangyfrif yn y dyfodol, ac y bydd cwsmeriaid ond yn talu am yr ynni y maen nhw'n ei ddefnyddio.

Dywedodd Stuart Rolland, rheolwr gyfarwyddwr Mesuryddion British Gas, y byddai'r mesuryddion clyfar yn "gweddnewid y defnydd o ynni yn y cartref yng Nghaerdydd drwy ddod â biliau amcangyfrif i ben a'i gwneud yn bosib i weld yn glir faint o ynni sy'n cael ei ddefnyddio".

Mae'r dechnoleg yn medru cadw cofnod o pryd y mae cwsmeriaid adref, sut y maen nhw'n treulio'u amser hamdden a hyd yn oed pa declynnau meddygol y maen nhw'n defnyddio.

Mae Goruchwyliwr Gwarchod Data Ewrop wedi galw am fesurau i ofalu sut y mae cwmnïau yn defnyddio'r "casgliad anferth" o wybodaeth fydd yn cael ei gasglu gan fesuryddion o'r fath.

Mae cwmnïau ynni'r DU a gweinidogion y llywodraeth wedi dweud yn y gorffennol y bydd preifatrwydd cwsmeriaid yn cael ei warchod.

Straeon perthnasol