Iechyd meddwl: Buddsoddiad o £1.5m yng ngogledd Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Paul Bradbury
Disgrifiad o’r llun,
Mae cymorth yn amrywio o adnoddau hunan gymorth, cynghori un i un, neu sesiynau grŵp

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn buddsoddi bron i £1.5 miliwn dros bum mlynedd mewn gwasanaethau cynghori i bobl â phroblemau iechyd meddwl cyffredin.

Mae'r gwasanaeth a elwir yn 'Parabl' yn canolbwyntio ar sgwrsio neu drafod.

Gall gweithwyr iechyd proffesiynol, megis meddygon teulu, gyfeirio pobl at y gwasanaeth, neu gall unigolion eu cyfeirio eu hunain, dros y ffôn.

Pan fydd cyfeiriad yn cael ei dderbyn, gwneir asesiad dros y ffôn i sefydlu'r gefnogaeth fwyf priodol i'r unigolyn.

'Digwyddiadau anodd'

Mae cymorth yn amrywio o adnoddau hunan gymorth, cynghori un i un, neu sesiynau grŵp, sydd ar gael yn y gymuned mewn mannau fel meddygfeydd, canolfannau hamdden a chanolfannau cymunedol ledled gogledd Cymru.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei reoli gan CAIS ar ran consortiwm o elusennau gogledd Cymru.

Ymhlith y partneriaid mae Advance Brighter Futures, Mind Sir y Fflint, Mind Aberconwy, CAIS, Tan y Maen, Mind Ynys Môn a Gwynedd, Mind Dyffryn Clwyd a Relate.

Dywedodd Wyn Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Datblygu Partneriaeth Cymunedol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Rydym yn falch o gael cydweithio â phartneriaid i gynnig gwasanaeth mor gynhwysfawr i bobl ar hyd a lled Gogledd Cymru.

"Mae Therapïau Parabl yn wasanaeth i fodloni anghenion oedolion dros 18 oed sy'n byw yng ngogledd Cymru.

"Mae wedi'i anelu at bobl â phroblemau iechyd meddwl cyffredin, yn cynnwys anawsterau gyda pherthnasoedd a phrofedigaeth."

"Yn ogystal â chynnig adnoddau hunan gymorth, yn cynnwys rhaglen hunan gymorth ryngweithiol o'r enw rhaglen gyfrifiadurol Therapi Ymddygiad Gwybyddol Serenity, mae sesiynau grŵp ar gael dros 7-8 wythnos i drafod pynciau fel Ymdopi â Bywyd, Rheoli Straen ac Ymwybyddiaeth Ofalgar.

"Mae hyd at chwe sesiwn gynghori wythnosol unigol hefyd ar gael i unigolion sydd eisiau trafod unrhyw ddigwyddiadau anodd yn eu bywydau sy'n cael effaith ar eu lles meddyliol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol