Damwain yn Nhregaron: Bachgen yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae bachgen o flwyddyn 8 yn yr ysbyty wedi i gar ei daro ar groesfan y tu allan i ysgol.

Digwyddodd y ddamwain y tu allan i Ysgol Uwchradd Tregaron fore Mercher ac aed ag e i'r ysbyty mewn hofrennydd.

Does dim manylion eto am ei gyflwr.