Angladd y Farwnes Thatcher wedi ei gynnal yn St Paul's

Cyhoeddwyd
Disgrifiad, Adroddiad Rhodri Llywelyn

Daeth miloedd ynghyd ar strydoedd Llundain wrth i angladd y Farwnes Thatcher gael ei gynnal yng Nghadeirlan St Paul's ddydd Mercher.

Yn Eglwys St Clement Danes yn y Strand cafodd yr arch ei throsglwyddo i gerbyd gwn ar gyfer yr orymdaith filwrol trwy ganol y ddinas.

Roedd aelodau o Fataliwn Cyntaf y Gwarchodlu Cymreig yn gorymdeithio gyda'r arch i sŵn clychau eglwys.

Fe ddechreuodd y gwasanaeth yn St Paul's am 11:00am.

'Teyrnged addas'

Galwodd y Prif Weinidog David Cameron yr achlysur yn "deyrnged addas" ar gyfer y cyn brif weinidog Ceidwadol.

Roedd miloedd o swyddogion heddlu yn rhan o ymgyrch ddiogelwch fawr ac roedd disgwyl rhai protestiadau yn ystod y digwyddiad, gyda rhai yn bwriadu troi eu cefnau ar yr arch wrth iddi fynd heibio.

Ond galwodd Mr Cameron ar bobl i ddangos parch tuag at y ddiweddar Farwnes.

Yn unol â dymuniadau'r teulu, nid oedd yn angladd gwladol llawn fel y cafwyd i Winston Churchill yn 1965.

Er hynny, roedd y Frenhines wedi rhoi caniatâd i gynnal angladd seremonïol fel un y Dywysoges Diana yn 1997.

Bu farw'r Farwnes Thatcher, oedd yn brif weinidog Ceidwadol rhwng 1979 a 1990, ar Ebrill 8 yn dilyn strôc. Roedd hi'n 87 mlwydd oed.

Ymgyrch ddiogelwch

Roedd dros 4,000 o swyddogion heddlu yn rhan o ymgyrch ddiogelwch fawr ar gyfer yr angladd.

Ddydd Mawrth cafodd arch y Farwnes ei symud i Gapel St Mary Undercroft ym Mhalas San Steffan.

Disgrifiad, Sion Tecwyn fu'n holi'r arbenigwr ar ddiogelwch, Dai Davies

Ddydd Mercher roedd strydoedd canol Llundain yn cael eu cadw'n glir a'r arch yn cael ei gosod ar gerbyd gwn ar orymdaith drwy'r brifddinas, gydag aelodau'r lluoedd arfog ar ymyl y ffordd, gan gynnwys aelodau o'r Gwarchodlu Cymreig oedd yn Rhyfel y Falklands.

Daeth tua 2,300 o bobl o 170 o wledydd i'r gwasanaeth yng Nghadeirlan St Paul's.

Gwesteion

Ymhlith y gwesteion o Gymru roedd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, Llywydd y Cynulliad Rosemary Butler, a'r cantoresau Shirley Bassey a Katherine Jenkins.

Ffynhonnell y llun, LEON NEAL/AFP
Disgrifiad o’r llun, Arch y cyn brif weinidog Margaret Thatcher yn gorffwys yng Nghapel St Mary Undercroft o dan y Senedd

Roedd y Frenhines a Dug Caeredin hefyd yn bresennol, yn ogystal â'r Prif Weinidog David Cameron, y cyn brif weinidogion Tony Blair, Gordon Brown a Syr John Major, Arweinydd yr Wrthblaid Ed Miliband, Prif Weinidog Yr Alban Alex Salmond a Phrif Weinidog Gogledd Iwerddon Peter Robinson.

Roedd nifer o gynrychiolwyr gwledydd tramor wedi'u gwahodd, gan gynnwys cyn arlywydd De Affrica FW de Klerk, Prif Weiniodg Canada Stephen Harper a chyn brif weinidog y wlad Brian Mulroney, cyn arlywydd y Weriniaeth Tsiec Vaclav Klaus a phrif weinidog presennol y wlad Petr Necas, y gweriniaethwr o'r Unol Daleithiau Newt Gingrich, a chyn brif weinidog Awstralia John Howard.

Ymhlith yr emynau roedd Rhosymedre, Salm 84 i gerddoriaeth Johannes Brahms, ac I Vow To Thee My Country.

Daeth y gwasanaeth i ben am hanner dydd, gyda'r arch wedyn yn cael ei chludo i Amlosgfa Mortlake yn Richmond.

Straeon perthnasol