Tynnu gweithiwr gofal cartref oddi ar y gofrestr

  • Cyhoeddwyd
Cartre' preswyl
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ms Owen yn gweithio mewn cartre' preswyl

Mae enw gweithiwr gofal o Ynys Môn, gafwyd yn euog o dwyll, wedi ei dynnu oddi ar gofrestr gweithwyr gofal cymdeithasol.

Penderfynodd Pwyllgor Ymddygiad Cyngor Gofal fod Rachel Louise Owen, oedd yn arfer gweithio i Gyngor Ynys Môn, wedi methu â chynnal safonau'r Cod Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.

Fe'i cafwyd yn euog o dwyll a'i dedfrydu i 14 mis o garchar.

Clywodd y pwyllgor yng Nghaerdydd ei bod hi wedi cael gwybod beth oedd rhif PIN dyn bregus oedd yn y cartref preswyl lle roedd hi'n gweithio.

Roedd hi wedi tynnu arian o gyfrif y dyn 80 o weithiau heb ganiatâd, gan gynnwys swm o £8,600 yn ystod deufis olaf ei fywyd.

'Trosedd ddifrifol iawn'

Ni chyflwynodd Ms Owen, sydd wedi dechrau ei dedfryd, unrhyw ddadleuon o'i phlaid.

Ystyriodd y pwyllgor farn barnwr oedd wedi derbyn bod yr unigolyn yn fifaru yr hyn wnaeth hi ac nad oedd perygl mawr y byddai'n troseddu eto.

Dywedodd y pwyllgor: "Manteisiodd hi ar yr ymddiriedaeth a roddwyd ynddi wrth gamddefnyddio ei swydd er mwyn cael mynediad i gyfrif banc y defnyddiwr gwasanaethau a gweithredodd yn anonest dro ar ôl tro dros gyfnod hir, gan gyflawni trosedd ddifrifol iawn wrth ddwyn llawer iawn o arian.

"Daeth y drosedd i'r amlwg ar ôl i'r dyn farw ... nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y dyn yn ymwybodol o'r drosedd nac wedi dioddef unrhyw niwed gwirioneddol er bod yna botensial sylweddol i hynny ddigwydd.

"Roedd y drosedd yn siŵr o danseilio ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn yr alwedigaeth ac felly mae angen cyflwyno Gorchymyn Tynnu i ddiogelu'r cyhoedd a chyflwyno neges glir fod yr ymddygiad yn annerbyniol ..."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol