Organau: Cryfhau hawliau teuluoedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Gallai'r drefn newydd ddod i rym erbyn 2015

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mesurau i gryfhau hawliau teuluoedd yn y drefn newydd o roi organau sydd dan ystyriaeth yn y Cynulliad.

Byddai'r Bil yn golygu tybiaeth fod pawb, os nad ydyn nhw'n gwrthwynebu, yn fodlon rhoi eu horganau ar ôl marw.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, bod y llywodraeth wedi gwrando ar y pryderon ynglŷn â'r mesur.

"Bwriedir y bydd y Bil Trawsblannu Dynol yn cynnig tri dewis dilys yn y dyfodol, sef cofrestru dymuniad i roi organau, cofrestru dymuniad i beidio â rhoi organau, neu beidio â nodi dewis o gwbl, a chyfleu, drwy hynny, bod cydsyniad wedi'i roi.

"Bydd cydsyniad yr ystyrir ei fod wedi'i roi yn achosi newid diwylliannol yn y modd y mae'r broses o roi organau'n symud ymlaen yng Nghymru.

"Bydd yn newid natur rhai o'r sgyrsiau anoddaf y gallai unrhyw deulu eu hwynebu."

'Gwybodaeth angenrheidiol'

Wrth siarad am rôl y teulu yn y broses o wneud penderfyniadau, dywedodd y gweinidog:

"Os ystyrir fod y cydsyniad wedi'i roi, ni fydd organau'n cael eu rhoi oni fydd aelod o'r teulu'n bresennol.

"Mae'n hynny'n hollbwysig er mwyn cael gwybodaeth angenrheidiol am roddwr posibl ac er mwyn sicrhau nad yw organau'n cael eu rhoi os oedd yn hysbys fod y claf yn gwrthwynebu hynny.

"Bydd y sefyllfa honno bellach yn cael ei hadlewyrchu ar wyneb y Bil.

"Byddaf yn cyflwyno diwygiad yng nghyfnod dau mewn ymateb i argymhellion gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, a fydd yn ei gwneud yn glir fod gan aelodau o'r teulu hawl i wrthwynebu, os gallan nhw gadarnhau nad oedd y claf yn awyddus i roi ei organau."

Mynegodd nifer o aelodau bryderon am y mesur gan gynnwys y diffyg eglurdeb am rôl y teulu a hefyd hawl y wladwriaeth dros gorff yr unigolyn, ond cytunodd aelodau'r Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y mesur, sef cam cyntaf cyn i'r bil ddod yn ddeddf.

Gallai'r drefn newydd ddod i rym erbyn 2015.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol