Pryder am esgeuluso daeargwn

  • Cyhoeddwyd
Yn ôl elusennau mae gan y cŵn enw, yn annheg, am fod yn ymosodolFfynhonnell y llun, N Ridley
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl elusennau mae gan y cŵn enw, yn annheg, am fod yn ymosodol

Mae canolfannau achub anifeiliaid wedi rhybuddio am gynnydd mawr yn nifer y daeargwn Swydd Stafford sy'n cael eu gadael gan eu perchnogion.

Mae'r Ymddiriedolaeth Cŵn wedi gweld y niferoedd sy'n cyrraedd ei safle ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi codi ddwy flynedd yn olynol, tra dywedodd Cartref Cŵn Caerdydd bod niferoedd uchel yno yn rheolaidd.

Dywedodd canolfan achub anifeiliaid Gogledd Clwyd taw'r brid hwn yw tri chwarter y 90 o gŵn sydd yno ar hyn o bryd.

Mae'r daeargwn, a elwir yn aml yn "Staffies," wedi dod yn fwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn ôl elusennau, mae ganddynt enw, yn annheg, am fod yn ymosodol.

Diwrnod agored

Cynhaliodd canolfan achub anifeiliaid Gogledd Clwyd ddiwrnod agored ger Prestatyn y penwythnos diwethaf i dynnu sylw at rinweddau cŵn fel anifeiliaid anwes, ac roedd tua 200 o bobl wedi ymweld.

Dywedodd llefarydd ar ran y ganolfan, Nicky Owen, eu bod eisiau newid barn pobl am ddaeargwn Swydd Stafford.

Dywedodd Ms Owen: "Maent yn gŵn teuluol gwych os ydyn nhw'n cael eu magu yn y ffordd iawn.

"Gall unrhyw gi fod yn ymosodol, mae'n dibynnu ar sut y maen nhw wedi cael eu hyfforddi.

"Maent yn eithaf macho, ond maen nhw'n hyfryd.

"Mae'n rhaid i chi fod ar eich gwyliadwriaeth gydag unrhyw gi. Maent yn anifeiliaid. Ni fuaswn yn gadael unrhyw anifail â phlentyn ifanc heb oruchwyliaeth."

Dywedodd Ms Owen mai bwriad y diwrnod agored oedd dangos bod y cŵn yn "haeddu cyfle."

Dywedodd yr Ymddiriedolaeth Cŵn bod 83 o ddaeargwn Swydd Stafford yn eu canolfan ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2011, gan godi i 104 yn 2012.

Eisoes eleni, mae 43 daeargi Swydd Stafford wedi cael eu cyflwyno i'r ganolfan.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol