Cynnal angladd y Farwnes Thatcher

  • Cyhoeddwyd

Mae miloedd o bobl wedi casglu ar strydoedd Llundain, wrth i arch y Farwnes Thatcher gael ei chludo o San Steffan.

Yn Eglwys St Clement Danes yn y Strand, mae'r arch yn cael ei throsglwyddo i gar gwn ar gyfer yr orymdaith filwrol i Gadeirlan St Paul's.

Bydd y gwasanaeth yn dechrau yno am 11:00am.

Mae dros 4,000 o swyddogion heddlu yn rhan o ymgyrch ddiogelwch fawr ar gyfer yr angladd.

Roedd disgwyl rhai protestiadau yn ystod y digwyddiad, gyda rhai yn bwriadu troi eu cefnau ar yr arch wrth iddi fynd heibio.

Ond mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi galw ar bobl i ddangos parch tuag at gyn brif weinidog Prydain.

Yn unol â dymuniadau'r teulu, nid yw'n angladd gwladol llawn fel y cafwyd i Winston Churchill yn 1965.

Er hynny mae'r Frenhines wedi rhoi caniatâd i gynnal angladd seremonïol, fel y cafwyd i'r Dywysoges Diana yn 1997.

Bu farw'r Farwnes Thatcher, oedd yn brif weinidog Ceidwadol rhwng 1979 a 1990, ar Ebrill 8 yn dilyn strôc. Roedd hi'n 87 mlwydd oed.

Ymgyrch ddiogelwch

Mae dros 4,000 o swyddogion heddlu yn rhan o ymgyrch ddiogelwch fawr ar gyfer yr angladd.

Ddydd Mawrth cafodd ei harch ei symud i gapel St Mary Undercroft ym Mhalas San Steffan.

Disgrifiad,

Sion Tecwyn fu'n holi'r arbenigwr ar ddiogelwch, Dai Davies

Ddydd Mercher bydd strydoedd canol Llundain yn cael eu cadw'n glir, ac fe fydd yr arch yn cael ei gosod ar gar gwn ar orymdaith drwy'r brifddinas, gydag aelodau o'r lluoedd arfog bob ochr i'r ffordd, gan gynnwys aelodau o'r Gwarchodlu Cymreig a fu'n rhan o Ryfel y Falklands.

Dywedodd Heddlu Llundain eu bod yn disgwyl rhai protestiadau ar hyd yr orymdaith.

Bydd y gwasanaeth yng nghadeirlan St Paul's yn dechrau am 11:00am.

Mae disgwyl i 2,300 o bobl o 170 o wledydd fynychu'r angladd.

Gwesteion

Ymhlith y gwesteion o Gymru y mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, Llywydd y Cynulliad Rosemary Butler, a'r cantoresau Shirley Bassey a Katherine Jenkins.

Ffynhonnell y llun, LEON NEAL/AFP
Disgrifiad o’r llun,
Arch y cyn brif weinidog Margaret Thatcher yn gorffwys yng Nghapel St Mary Undercroft o dan y Senedd

Fe fydd y Frenhines a Dug Caeredin hefyd yn bresennol, yn ogystal â'r Prif Weinidog David Cameron, y cyn brif weinidogion Tony Blair, Gordon Brown a Syr John Major, Arweinydd yr Wrthblaid Ed Miliband, Prif Weinidog Yr Alban Alex Salmond a Phrif Weinidog Gogledd Iwerddon Peter Robinson.

Fe fydd nifer o gynrychiolwyr o wledydd tramor hefyd yn bresennol, gan gynnwys cyn arlywydd De Affrica FW de Klerk, Prif Weiniodg Canada Stephen Harper a chyn brif weinidog y wlad Brian Mulroney, cyn arlywydd Gweriniaeth Tsiec Vaclav Klaus a phrif weinidog presennol y wlad Petr Necas, y gweriniaethwr o'r Unol Daleithiau Newt Gingrich, a chyn brif weinidog Awstralia John Howard.

Ymhlith yr emynau fe fydd Rhosymedre, salm 84 i gerddoriaeth Johannes Brahms, a'r pennill gwladgarol I Vow To Thee My Country.

Pan ddaw'r gwasanaeth i ben am 11:55, fe fydd yr arch yn cael ei chludo i Amlosgfa Mortlake yn Richmond.