Bwriad i ehangu Stadiwm Liberty

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunCyn y cynlluniau (uchod) ac ar ôl (isod)

Mae Clwb Dinas Abertawe yn gobeithio ehangu Stadiwm Liberty o 22,500 o seddau y tymor nesa' i 33,000.

Eisoes mae'r clwb wedi cyflwyno cynlluniau.

Os yw'r cyngor yn cymeradwyo, bydd y gwaith mewn tair rhan.

Dywedodd y clwb: "Bydd eisteddleoedd y Gogledd, De a'r Dwyrain yn cael eu hestyn o fewn hyd at bum mlynedd.

"Y nod yw elwa ar lwyddiant y clwb yn ei ddau dymor yn yr Uwchgynghrair, cryfhau ein statws a pharatoi ar gyfer y dyfodol."

Gallai rhan gynta'r gwaith ddechrau ar ddiwedd y tymor nesa' pan fydd 3,844 o seddau ychwanegol yn Eisteddle'r Dwyrain.

Ail leia'

Hwn yw'r ail gae leia' yn yr Uwchgynghrair, lle i 20,500 tra bod lle i 18,500 yng nghae QPR yn Loftus Road.

Ar hyn o bryd mae pob tocyn yn cael ei werthu yn y Liberty ble mae tîm rygbi'r Gweilch hefyd yn chwarae.

Agorwyd y cae yn 2005.

Mae cynlluniau eraill yn golygu ailwampio Eisteddle'r Gorllewin fel y bydd cyfanswm o 22,500 o seddau erbyn y tymor nesa'.

Eisoes mae'r gwaith wedi dechrau ar godi cyfleusterau hyfforddi yng Nglandŵr.

Mae dau dymor Abertawe yn yr Uwchgynghrair wedi bod yn llwyddiannus ac yn Chwefror enillon nhw Gwpan Capital One.

Yr wythnos ddiwetha' dywedodd y clwb mai eu helw clir oedd £15.9m yn y chwe mis hyd at ddiwedd Tachwedd 2012.

Straeon perthnasol