Damweiniau: Chwilio am dystion

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi dau wrthdrawiad ar yr un ffordd.

Roedd y ddamwain gynta' ar yr A487 am 3.23pm ddydd Gwener oherwydd gwrthdrawiad rhwng dau gar ger Corris.

Aed â phedwar ag anafiadau difrifol i Ysbyty Wrecsam Maelor.

Roedd yr ail am 4:22pm ddydd Sul pan darodd beiciwr modur rwystr ar ymyl y ffordd rhwng Corris a Machynlleth.

Aed â'r dyn mewn hofrennydd i Ysbyty Stoke oherwydd anafiadau i'w goesau a'i freichiau.

Dywedodd y Sarjant Tony Gatley: "Mae hyn yn anarferol iawn, dwy ddamwain ar yr un rhan o'r ffordd."

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101.